17 декември 2007

ЖАНДАРМЕРИЙСКАТА ОКУПАЦИЯ НА СУХОДОЛ ПРОДЪЛЖАВА

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас

Еврокомисар по околна среда

Относно: България – Жандармерия с щитове срещу местното население налага екологични нарушения от Кмета на Столична община

Референция: Наше писмо от 15.09.2006 г. и Ваши писма от 18.10.2005 г. и 31.05.2006 г. - ELARG/A2/BC D(2005) 5817 и ENV.E.3/JPA/cs D(2006) 10721

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Димас,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, заедно с още 12 граждански екологични организации, в свое писмо от 15.09.2006 г. изложи пред Вас факти за порочността на действията на Столична община(СО) относно неспазване на екологичното законодателство при управление на битовите отпадъци.

Вместо провеждане на законова процедура по ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда), на 04.12.2007 г. около 05:00 ч. рано сутринта, над 750 жандармеристи окупираха столичния квартал «Суходол» и с щитове и палки срещу местното население започна депонирането на всичките столични битови отпадъци(около 1000 тона на ден) в закритото старо депо. За отбелязване е, че това депо е продукт от времето на тоталитаризма, когато процедурата по ОВОС не е била ИЗОБЩО спазвана, поради което днес продължават непоносимите отрови и реален риск за човешкото здраве сред местното население, живеещо и на 300 метра под депото – при санитарно-необходимо отстояние над 3000 метра.

Столична община заблуждава обществеността чрез щедро предоставената медийна трибуна, за несъществуващо решение на Министерския съвет за отваряне на това депо, както и за законовото разрешение с решение на компетентния орган РИОСВ-София.

НД«Екогласност» разполага с цитираното Решение № 12-ДО-907-00 от 03.12.2007 г. на РИОСВ-София и след запознаването си с него, ЗАЯВЯВА своя категоричен извод, че то без ОВОС е предназначено за разрешаване на депонирането, започнало от 04.12.2007 г. под прикритието на жандармерията, което продължава и в момента. По този начин, недемократичната окупация на гражданския квартал е СВОЕВОЛИЕ на Кмета на Столична община Бойко Борисов и е далеч от всякакво европейско законодателство.

Като национално-отговорна екологична организация, НД«Екогласност» Ви моли да не приемате за истина подготвяните информации от българските власти за Вас, като отговор на започналата наказателна процедура от Европейската комисия относно грубото неспазване на екологичното законодателство при управлението на битовите отпадъци. Молим за Вашата намеса за спиране на недемократичните действия на българската жандармерия.

С уважение,

Петър Пенчев

Зам.-председател

2 коментара:

Pod Oko каза...

Защо студентите не реагираха, когато Бойко ги прати да стават овчари след като завършат?
Прочетете малко материал по темата и вижте видеото http://www.podoko.eu/archives/5183

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Съгласен съм с резонния въпрос - и ние си го задаваме в момента при ограниченото искане само на оставка.