02 декември 2007

И след изборите - срещу пълзящата путинизация

Изх. № 12-02/02.12.2007 г.До Европейската комисия

До г-н Джон Байърли – посланик на САЩ в София

Чрез в. „Новая газета” до Коалиция „Другата Русия”


Относно: Гражданска декларация от България за изборите в Русия и пълзящата путинизацияУважаеми господа,

Ние - български интелектуалци от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, България, необвързани с руските специални служби и икономически структури, по повод проведените на 02-12-2007 г., пети парламентарни избори в Русия, ЗАЯВЯВАМЕ:

В Русия вече има авторитарен режим, слял законодателната и изпълнителната власти!

Свидетели сме на руски аналог на прехода от република към империя, подобно на древния Рим, когато принцепсът е съвместявал всички върховни длъжности в държавата. Преторианците от силовите структури и партията „Единна Русия”, начело с руския автократор Владимир Путин, разтревожиха демократична България с последните си проявления - репресиите срещу опозицията; недопускането на наблюдатели на изборите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); оттеглянето на Русия от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ).

Ние заявяваме морална подкрепа за борещата се опозиция, представлявана от демократичната коалиция „Другата Русия” и провежданите от нея „Маршове на несъгласните” - за правова държава и демокрация.

Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская”, която се бори срещу явния процес на путинизация в България, провеждан от президента Гоце и създадената от него тристранна коалиция, се разграничава от бездействието на българското правителство, президент и парламент, които трябва да осъдят недемократичния характер на ставащите събития в Русия, както постъпиха останалите страни от Европейския съюз. В България продължаваме с гражданските си искания за оставка на всички принадлежали към структурите на Държавна сигурност.

Ние призоваваме правителствата от демократична Европа към повишена бдителност спрямо задаващата се путинизация, пълзяща от Русия, особено към новоприсъединените източноевропейски държави!

За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” :
Петър Пенчев – инженер-математик
Пламен Димитров – историк
Д-р Огнян Чипев – инженер
Стоил Стоилов - икономист

Няма коментари: