08 март 2008

ОТНОВО ОРГАНИЗАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА МАРИН, СЪСРЕДОТОЧАВА В РЪЦЕТЕ СИ ОГРОМЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩЕСТВЕН И ФИНАНСОВ РЕСУРС

Прочетено от "Нетинфо":

Учредиха Българска антикорупционна коалиция

Новата структура ще разследва и публикува всички злоупотреби и случаи на политическа корупция, свързани с европейските фондове и в особено големи размери

Новата структура ще разследва и публикува всички злоупотреби и случаи на политическа корупция, свързани с европейските фондове и в особено големи размери. Организацията е приемник на изградената през 2007 г. по инициатива на "Зелени Балкани" антикорупционна мрежа. Българска антикорупционна коалиция се създава с финансовата подкрепа на Европейската дирекция срещу измамите и корупцията - ОЛАФ. Информацията, която ще бъде събиране и анализирана от коалицията, ще бъде докладвана в ОЛАФ, която ще се намесва в зависимост от случая, каза Жерар Барнет, главен инструктор за външно обучение в ОЛАФ. По думите на Барнет в България ОЛАФ работи със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) към МВР. По отношение на обучението у нас ОЛАФ работи от 2002 г., основно с представители на министерствата, които имат достъп до европейските фондове, каза още Барнет. Той допълни, че имаме достатъчно добре подготвени следователи, които с подкрепата на ОЛАФ разследват на добро ниво измамите, свързани със средства от ЕС.

Прочетено от evropa.dnevnik.bg:

Еврослужбата срещу измамите стана спонсор на антикорупционна коалиция
http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=468394
Българска антикорупционна коалиция беше учредена в събота в Пловдив. В създаването й се включиха 35 неправителствени организации от 25 града. За събитието пристигна Жералд Барне, представител на ОЛАФ - дирекцията към ЕС, която се занимава с корупцията и измамите при усвояването на европейските фондове.ОЛАФ е един от спонсорите за учредяването на новата организация, която продължава работата на създадената през миналата година от неправителствената организация "Зелени Балкани" антикорупционна мрежа.Антикорупционната коалиция ще се бори за премахване на имунитета на депутати и за създаване на законова възможност за отзоваването им, за извършване на проверки за лоялност на държавните служители, за забрана на държавните чиновници да участват в управленските бордове на фирми.Коалицията ще прави и самостоятелни разследвания, а констатациите си за нарушения и престъпления, свързани с усвояването на европейските фондове, ще изпраща и на ОЛАФ.При учредяването й народният представител доцент Минчо Христов припомни някои от големите афери, нанесли щети за милиарди левове на страната. Като източник на корупция той посочи приватизационните сделки и концесиите. На думите му, че една от причините за проблема е и корупционното законодателство, участници в срещата подхвърляха от местата си, че у нас всички тези престъпления са абсолютно законни.Към примерите за корупция председателят на "Зелени Балкани" Христо Николов добави продажбата на държавни имоти на цени, занижени стотици пъти спрямо пазарните, както и извършените по същата схема замени на 200 хил. дка земи.Едва 5 на сто от подадените през последните 4 години 380 сигнала за корупция са достигнали до съда, съобщи Николов.
---------------------------------------------------------------
Нашият сигнал - сезираме Главния прокурор и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) към МВР
По изпитаната вече схема: НПО"Зелени Балкани" и обръч от други "неправителствени" организации, които опропастиха идеята за "Натура 2000", сега пак около "Зелени Балкани", чийто шеф е и Симеон Марин-син на вицето, със седалище на "неправителственото" сдружение - в сградата на..... правителственото Министерство на околната среда на бул."Мария Луиза" в София, сега се прави друга "антикорупционна" дружинка за прибиране на европейски пари.
Предлагаме обект на разследване от ОЛАФ да бъдат именно организациите, профукали милиони евро/на европейските данъкоплатци и от МОСВ/ по "Натура 2000" - /"Зелени Балкани" и компания/ с такъв ефект, че накрая БАН трябваше да им довършва работата...

Няма коментари: