27 март 2008

НЕ на дискриминацията в основното училище - село Долно Церовене!
Изх. № 03-27/27.03.2008 г.
До Български Хелзински комитет
на вниманието на г-н Емил Коен

До Комисия за Защита от Дискриминация

Уважаеми дами и господа,
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” е разтревожена от предстоящите дискриминационни действия спрямо част от ромската общност, при това към ромски деца, които са ученици сред българска общност – с добри прояви при усвояване на редовния учебен материал, както и в дисциплината.
Нещо повече - на проведения на 22.03.2008 г. Първи национален фестивал на белия щъркел, Първа специална награда бе спечелена от Тони Захариева – ученичка от ромски произход - 8 клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, а Втора специална награда получи Елеонора Тодорова - от 4 клас на същото училище. Наградата за цялостно представяне беше присъдена на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана, като 16 ромски деца допринесоха за този голям успех със своите рисунки http://grupa-geo.blogspot.com/ .
Утре, 28.03.2008 г. от 10:00 ч., в Общинския съвет на Община Якимово, Област Монтана, ще бъде подложено на гласуване предложението на Кмета на общината д-р Георги Георгиев ЗА ЗАКРИВАНЕ на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене. Не е за пренебрегване факта, че колективът на училището успя да се вмести в делегирания бюджет, а също и училището разполага с функционална материално-техническа база.
В това училище в момента се обучават 80 ученици, предимно от ромски произход. Запазен е демографският потенциал, като в следващите 5 години постъпващите в Първи клас ще бъдат за всяка година до 2013 г. – средно по 15 ученика. Учителският колектив е от 10 квалифицирани преподаватели – всеки от тях притежава висока професионална квалификационна степен и голям педагогически стаж. Почти 100% от завършилите 8-ми клас, се реализират в средните училища в град Монтана и затова ВСИЧКИ родители са подписали на 24.03.2008 г. Обща декларация, разпространена чрез медиите, в която заявяват, че по икономически причини не могат и не желаят да изпратят СЕГА децата си да учат в предлаганото им село Якимово, където училището е също с мнозинство от ромски деца! Такова действие ще доведе до сегрегация и отстъпление от завоюваното равнище на успешна интеграция, като при тази явна етническа дискриминация част от децата въобще ще отпаднат от учебната мрежа, заявяват родителите.
Молим за Вашата спешна намеса пред Общинския съвет-Якимово, за да не се лишават младите роми от образование, което е ГАРАНЦИЯ за тяхната интеграция и социализация като бъдещи граждани в обществото.
Предлагаме на Вашето внимание факсовия номер на кмета на Община Якимово – (09742) 2323.

С уважение,
За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
инж. Петър Пенчев

1 коментар:

ivo koychev каза...

Стратегията за интеграция на ромите, трябва да започне от малките деца, да мине през училищата и най-накрая в обществото като цяло.

Ето защо трябва да има образователна политика спрямо ромските деца и ученици, в такива региони където демографски ромските деца са повече.

Когато се закриват училища, особенно онези които демографски преобладават ромските деца, целта е да спрат интелектуалното развитие на ромите или поне да го държат на ниско ниво.

Закриването на училища от такъв тип, показва че нещо не е наред в така наречената образователна реформа.

Иво Койчев
Национална Медия "Рома Дестини"