27 юни 2008

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ГЕЙ-ПАРАД В СТОЛИЦАТА

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" напълно се присъединява към моралните и законови доводи в долуцитираното отворено писмо на "АОЦ", само се учудваме защо НЯКОЙ се надява, че Бойко Борисов ще попречи на тези, от които очаква подкрепа за узурпирането на властта в България


До: г-н Борисов, кмет на гр. София; българските медии


ОТВОРЕНО ПИСМО

на гражданско сдружение "АОЦ"
във връзка с предстоящия гей-парад на 28 юни, 2008 г.

Уважаеми г-н Борисов,
Пиша ви във връзка с предстоящия гей-парад по инициатива на организацията
“Джемини”, който ще се състои на 28 юни, 2008 г., както и по отношение на
Кръглата маса за състоянието на гейовете и лесбийките у нас. От името на
"Асоциация общество и ценности", бих желал да направя коментар по
отношение на несъстоятелните според нас изявления от страна на “Джемини”
за дискриминация на сексуална основа, както и апелите за промяна в
законодателството с цел овластяване на гейовете и лесбийките.

Призиви и апели като тези се присъединяват към неоснователните тези от
страна на редица организации, че хора с различна сексуална ориентация се
нуждаят от специални права, основани на тяхното сексуално поведение. Те
твърдят, че подобни индивиди се “раждат гейове”, а хомосексуалното
поведение не подлежи на промяна. В научния свят не съществува нито едно
ВАЛИДНО проучване, което да подкепя подобна теза. Напротив, видният учен
д-р Франсис Колинс, световен авторитет в областта на генетиката, потвърди,
че хомосексуалността е “генетично повлияна, но не се предава по генетичен
път.” Това е само едно от десетките твърдения на учени в тази сфера.

"Асоциация Общество и ценности" работи с експерти на международно ниво,
които твърдят, че българската Конституция е една от най-уникалните в света,
тъй като защитава брака като съюз между един мъж и една жена - основата за
създаване на семейство. Ние смятаме, че за нас e от изключителна важност да
запазим основните принципи за закрила на брака, на които тази нация е
изградила своето съществуване и развитие.

Смятаме също, че позволяването на събития като гей-парад и то под
противоречивото заглавие “Аз и моето семейство” разрушават добрия морал;
насърчават и промотират хомосексуалния стил на живот, както и съпътстващите
го сериозни за гражданите на София последствия.

Ето някои от тях:
- ХИВ/СПИН е с размерите на епидемия сред хомосексуалните общности.
Според някои авторитетни проучвания 30% от всички 20-годишни активни
хомосексуални мъже ще бъдат заразени с HIV или мъртви от СПИН, когато
навършат 30 години (E.Goldman, “Psychological Factors Generate HIV Resurgence
in Young Gay Men”, Los Angeles Times, 17 Feb 2001).

- Проучване, основано на статистики от 1986 г. до 1990 г. посочва, че 20-
годишните гейове имат 50% риск да се заразят с HIV до 55 годишна възраст
(Donald R. Hoover “Estimating the 1978-1990 and Future Spread of HIV Type1 in
Subgroups of Homosexual Men”, American Journal of Epidemiology);

- Според проведени интервюта от страна на центровете за борба с болестите в
Америка, 50% от мъжете-хомосексуалисти са имали над 500 сексуални
партньори. Според А.П. Бел и М.С. Уенбърг в класическото им изследване на
хомосексуалността, 43% от белите мъже-хомосексуалисти са имали секс с 500
или повече партньори, а 28% са имали 1000 или повече партньори (G.Rotello,
Sexual Ecology; AIDS and the Destiny of Gay Men; Bel and Wein berg, Homosexuals:
A Study of Diversity Among Men and Women).

Последствията от хомосексуалния начин на живот не са за подценяване, като
се имат предвид съпътстващите го болести, нетрайност на
взаимоотношенията, нездравословни практики и най-вече - негативните
последствия върху личността на децата.

От името на нашата организация и всички загрижени за бъдещето на
семейната институция граждани, Ви умоляваме да отмените този парад.
Нашите мотиви съвсем не са породени от ненавист и омраза към гейовете и
лесбийките, а от дълбока загриженост за тях самите, за българските
семейства и бъдещето на нашата нация!

Искрено ваш:
Стоян Георгиев,
председател

Няма коментари: