04 ноември 2008

Котев - невинен, проверката за подмяната на горивото продължава


Изх. № 11-04/04.11.2008 г. Съобщение за медиите

С общо постановление от 28.10.2008 г. Окръжна прокуратура – Враца се произнесе по два сигнала. Отказва се образуване на досъдебно производство по сигнала на изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД инж. Иван Генов срещу Георги Котев /служител на централата/. Г-н Генов е поискал от Прокуратурата да привлече към отговорност ядрения физик за “серия от обществени изяви, при които е дал гласност на факти и обстоятелства за нарушения в АЕЦ “Козлодуй” “. В сигнала на г-н Иван Генов е обърнато внимание, че Георги Котев е изпратил в радио “Дойче Веле” комплект от документи, с които обяснява и обосновава тезата си за нарушения в българската ядрена централа. Прокуратурата е постановила, че не е налице извършено деяние по чл. 360 от Наказателния кодекс и не е налице престъпление и по чл. 356Е-356И от НК. В проверката са събрани данни от Инспектората към Министерството на икономиката и енергетиката и обяснения от Васил Хаджиев – директор на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването” при МИЕ, в резултат на които отпада отправеното обвинение от ръководството на АЕЦ “Козлодуй” срещу Г. Котев за разгласяване на информация, представляваща фирмена тайна.

По втория сигнал в преписката - на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, Окръжна прокуратура – Враца е събрала документация от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, Агенция за ядрено регулиране и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, от които прави извода, че относно риска от разхерметизиране на ядрените горивни касети не може да се говори за компрометиране на ядрената безопасност в резултат на използването на новия вид ядрено гориво. За изясняване на повдигнатия въпрос относно реализацията на корупционна схема във връзка с подмяната на ядреното гориво, ОП-Враца не е стигнала до изводи и възлага по-нататъшна проверка по компетентност на Районна прокуратура – Козлодуй, с указания за установяването на обстоятелства по чл. 201 и следващите от НК.

От Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев обжалваха пред Апелативна прокуратура – София постановлението в частта на техния сигнал. Те настояват за проверка на всички публикувани в Интернет доказателства от Г. Котев и снемане на допълнителни обяснения лично от него в Италия, в т.ч. и относно аномалиите и ядрената безопасност.

Петър Пенчев – член на обществения Комитет, съобщава за получените преди две седмици по Закона за достъп до обществена информация документи от Агенцията за ядрено регулиране, от които се вижда, че се касае наистина за подменено ядрено гориво още от 14.05.2004 г. Въпреки записаните препоръки от АЯР за документацията и обучение на персонала, никоя институция досега не оборва публичното обвинение от Г. Котев, че не е имало промяна в основния документ “Техническа обосновка на безопасността” и това представлява непредвидим риск за работата на АЕЦ. Членовете на Комитета продължават да подкрепят доблестната постъпка на ядрения физик и приемат с удовлетворение постановлението на Прокуратурата за отхвърляне основанията на ръководството на АЕЦ “Козлодуй” да забранява на свои служители да се обръщат към медии, когато огласяват съмнения за опасни корупционни схеми. Ние очакваме след проверка и на останалите факти и доказателства на Г. Котев, нови изводи от Прокуратурата относно риска за ядрената безопасност, защото направената проверка от ОП-Враца е била доста едностранчива, като са събирани обяснения само от свързани лица и институции по случая, допълват от Комитета.

Постановлението на Прокуратурата е изпратено до Държавната агенция “Национална сигурност”, АЕЦ “Козлодуй”, Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев и до Георги Илиев Котев-на адреса на Комитета.

Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист „Парижки вести”, Пламен Димитров – историк, Д-р Огнян Чипев – инженер, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Милен Радев – журналист в Германия, Борислав Сандов – СУ „Климент Охридски”, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център – Будапеща, Константин Дичев – „Зелени Балкани”, Юлий Йорданов – журналист
.
Публикации по темата:
Прокуратурата отказа да даде под съд ядрен физик http://www.kafene.net/news.html?fb_990998_anch=5010000

Няма коментари: