11 ноември 2008

Сплашване на жалбоподатели срещу министър за закриване на училище


Днес, 11.11.2008 г. от 14:00 ч., ще се проведе четвърто заседание по дело 7403/2008 във Върховен административен съд, Седмо отделение. Делото е образувано по жалби на Пламен Димитров-учител, Иваилка Кирилова-директор и Марин Маринов-родител, срещу заповедта на министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана.

На първото съдебно заседание на 16.09.2008 г. съдът прекрати производството по отношение жалбата на Ив. Кирилова, поради постъпила нейна молба за оттегляне на жалбата й против министъра. На следващия ден същата напусна училището, на което е директор над 10 години.
Само няколко дни преди новото открито заседание, на закрито заседание на 07.11.2008 г. съдът прекрати участието в процеса на третия жалбоподател по същото дело - родителя М. Маринов, подал на 05.11.2008 г. също молба за отказ от оспорване заповедта на министъра.
Обществеността в област Монтана следи с тревога още от 31.07.2008 г. започнатия системен тормоз и полицейско сплашване в училището в с. Д. Церовене – разпити от полицаи относно подготвяната правна защита в съда, неизплащане на учителските трудови възнаграждения за два месеца, закъснение доставката на безплатните учебници, лишаване на учениците от програма “чаша топло мляко” и от медицинско обгрижване.

Засега единствено първият жалбоподател Пламен Димитров не се отказа от защита в съда на правата на децата от селото, които в голямото си мнозинство са от ромски произход. В качеството си на председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в община Якимово, Димитров подаде преди месец заявление по Закона за достъп до обществената информация до министъра на вътрешните работи Михаил Миков, с искане да му се предостави информация относно полицейските действия в училището. Мълчаливият отказ на министър Миков, Пламен Димитров атакува с жалба № 14976 от 10.09.2008 г. във ВАС, Трето отделение. Успех постигна синдикалният лидер, като след негов сигнал до Инспекция по труда-Монтана, заплатата на всички учители за м. август бе изплатена през м. ноември, а след друг негов сигнал до Регионалния инспекторат по образованието-Монтана, започна раздаването на закуски на учениците и бе осигурено медицинско обслужване.

Дали сплашването в с. Д. Церовене е част от публичен сценарий на властта, станал известен след скандалното изявление на министър Даниел Вълчев пред медиите от миналата седмица, че „над 200 дела се водят срещу министерството, но нито едно няма да бъде спечелено”. От сайта на ВАС се вижда друг подобен случай на доброволен отказ от правосъдие - по адм. дело № 11843/2008, насрочено за 19.01.2009 г., с решение № 10645 от 17.10.2008 г. ВАС, Седмо отделение прекратява производството, след подадена молба от директора Милко Ангелов Милков за оттегляне оспорването на подобна заповед на министър Вълчев за закриване на ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Димитровград.

Кирил Терзийски – адвокат в Програма Достъп до информация, ще пледира в съдебната зала за достъп до правосъдие при защита правата на учителите и ромските деца за качествено образование.
Пламен Димитров ще заяви в съда за оказвания натиск върху жалбоподателите и хората от селото, с което съдебният процес срещу закриване на едно училище става политически под давлението на властимащи дейци на НДСВ – министър Вълчев, народния представител Маргарита Кънева, областния управител на Монтана и кмета на община Якимово.

За повече информация:
Кирил Терзийски – 02-9885062
Петър Пенчев – 0887525032

Няма коментари: