11 декември 2008

Съдът забрани безконтролното следене в интернет


Да поздравим "Програма Достъп до информация" и конкретно нашия приятел адв. Сашо Кашъмов за големия професионален успех, който представлява един много голям принос в полза на обществото!

С решението на петчленния състав на Върховния административен съд, който отмени най-спорните части от Наредба 40, поне на книга не се дава зелена светлина на произвола със следенето на комуникациите на гражданите в Интернет. Друг е въпросът, че такова следене е възможно да се осъществи и ние, гражданите, трябва да поискаме да се изгради првилният механизъм, който да гарантира, че това няма да се случва неправомерно и ще бъде наказуемо.
Още по-интересно е за нас в този момент какво се случва с мобилните ни комуникации и стационарните телефони. Данните за нашите разговори лесно стават достояние на неоторизирани лица, пък и всеки, който се занимава с граждански права, природозащита и т.н. дейност в защита на благородни каузи много често усеща как по линията има и някой друг...


Съдът забрани безконтролното следене в интернет - в. Дневник


Фотограф: Надежда Чипева

Върховният административен съд отмени безконтролния и всеобщ
достъп на МВР до кореспонденцията в интернет. Магистратите
премахнаха текста от наредба на вътрешния министър и шефа
на Държавната агенция за информационни технологии и
съобщения, който от януари даде това право на оперативните
служби.

Отменените разпоредби задължават всички предприятия, които
предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или
услуги, да осигурят на МВР пасивен технически достъп чрез
компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Според
съда тази формулировка е много обща и не дава гаранции, че
няма да се накърни неприкосновеността на личния живот на
гражданите. "Не е установен способ за съблюдаване на
конституционния принцип по отношение правото на защита
срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на
отделната личност, както и срещу посегателство върху
неговата чест, достойнство и добро име", пише в решението
на съда.

Висшите магистрати заявяват още, че наредбата противоречи
на Европейската конвенция за правата на човека. Тя
гарантира, че всеки има право на зачитане на неговия личен и
семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, а
намесата на държавните власти в ползването на това право е
недопустима. Изключение се допуска само "в случаите,
предвидени в закона и необходими в едно демократично
общество в интерес на националната и обществената сигурност
или на икономическото благосъстояние на страната, за
предотвратяване на безредици или престъпления, за защита
на здравето и морала или на правата и свободите на другите".

Наредбата беше атакувана от фондация "Програма достъп до
информация".

Няма коментари: