23 юли 2010

В Русия заплашват правозащитници


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 07-22/22.07.2010

До Съвета при Президента на Руската федерация по съдействие развитието на институциите на гражданското общество и правата на човека

До Катрин Аштън – Върховен представител/Зам.-председател
на Европейската комисия
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” - България, ПОДКРЕПЯ Обръщението от 20.07.2010 г. на Съвета при Президента на Руската федерация по съдействие развитието на институциите на гражданското общество и правата на човека, до президента на Руската федерация.
Скандални са заплахите за убийство срещу сътрудниците на Правозащитния център «Мемориал» и неговия председател Олег Орлов, обявени за “врагове на народа, врагове на закона, врагове на държавата” от Рамзан Кадиров, президент на Република Чечня.
Българските правозащитници подкрепят гражданското общество на Русия в неговата борба за защита на член 31 от Конституцията на РФ, човешките права на войнишките майки и спасяването на езерото Байкал.
ИСКАМЕ от властите правосъдие за вдъхновителите и убийците на Анна Политковская, Наталия Естемирова и другите правозащитници, загинали за демокрация.
СОЛИДАРНИ сме с оценката и действията, изразени от г-жа Катрин Аштън, Върховен представител/Зам.-председател, в отговора на 31.03.2010 г. от името на Европейската комисия пред Европейския парламент, за оказаната значителна подкрепа на редица руски неправителствени организации в областта на правата на човека, включително свободата на сдружаване и свободата на събрания.
Това становище на г-жа Аштън ни бе изпратено в отговор на петицията до Европейския парламент от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, в която изразихме тревога от бруталното нападение над дойаена на руските правозащитници 82-годишната Людмила Алексеева, председател на Московската Хелзинска група.

Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – докторант по социална география, Open University, Великобритания, Д-р Огнян Чипев – инженер, Ирина Йорданова – доктор на техническите науки, Борислав Сандов – Софийски Университет „Климент Охридски”, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия, Петър Станчев – инженер в Нигерия, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ

Няма коментари: