17 януари 2011

Осъдиха Трайчо Трайков за прикриване на ядрената мафия

С решение № 109 от 10.01.2011 г., Административен съд София-град, отмени като незаконосъобразен частичния отказ от 23.03.2010 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) по Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) да се предостави на Национално Движение “Екогласност” доклад на Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към МИЕТ. Докладът е от 15.08.2008 г. до ексминистър Петър Димитров по повод 10-те точки от сигнала на Екогласност от 13.07.2008 г.(само три дни след безпрецедентното гласово изявление по Интернет на Георги Котев) до Главния прокурор, Европейската комисия и Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание. Този сигнал бе във връзка с изнесените данни от работилия 17 години в АЕЦ „Козлодуй” ядрен физик, за съществуваща в атомната електроцентрала мащабна корупционна схема при подмяната на ядреното гориво от 2004 г., с непредвидим риск за ядрената безопасност.
Докладът бе скрит при правителството на тройната коалиция, но прикриването на ядрената мафия продължава и от правителството на Бойко Борисов, като при предоставяне достъп до отговорите на повдигнатите въпроси от гражданската организация, бяха заличени от новото правителство над седемдесет места от доклада.

Ето част от мотивите на съда в решението от 10.01.2011 г.
“Административен съд София-град намира, че искането е достатъчно ясно формулирано. Докладът е с адресат Министъра на икономиката и енергетиката и е съставен във връзка със запитване на Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, по сигнал на жалбоподателя – Национално Движение „Екогласност”. В доклада се третират въпроси, поставени от заявителя и настоящ жалбоподател относно конкретни действия и факти, които биха спомогнали за разкриването на наличието или липса на корупционна схема за подмяна на свежо ядрено гориво с рециклирано такова в атомната електроцентрала.
В правомощията на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е осъществяването на държавната политика по отношение на ефективния енергиен пазар и надеждност на снабдяването с електрическа енергия /чл. 5, ал. 1 т. 4-7 от Устройствения правилник на МИЕТ/. Следователно обществеността може да си състави мнение за извършваната от него дейност и осъществен контрол, /който несъмнено е част от посочените му правомощия/ чрез достъп до некласифицираната информация, съдържаща се в отправените до него доклади по повод на осъществяване на неговите функции. Съдът намира, че това е единственият начин за заявителя да добие представа за работата на административния орган и свързаните с него дружества и да си състави мнение за осъществяването на правомощията и функциите им, в съответствие със закона.
Основният спорен въпрос между страните в настоящото производство е налице ли е „надделяващ обществен интерес” /НОИ/ относно информацията, съдържаща се в доклада или не.
С разпоредбите на § 1, т. 5 и т. 6 от Допълнителната разпоредба на ЗДОИ е дадено законово определение на НОИ. Исканата информация е от естество, очевидно имащо за цел повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона, между които е и министърът на икономиката, енергетиката и туризма, както и АЕЦ „Козлодуй”. Наред с това, НОИ се предполага до доказване на противното. В настоящия случай се доказа наличие на повече от една от алтернативно изброените предпоставки в т. 5 на §1 на ЗДОИ, а именно – наличие на текуща дискусия по повод сигурността на работата на атомната електроцентрала, която безспорно е информация от първостепенни за обществото ни естество и важност /доказано чрез разпечатки от интернет, вкл. на Комисията на Европейския парламент по петициите/; създаването на доклада именно по повод искане на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание на Република България, и би могла евентуално да опровергае разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, каквито са живота и здравето на българските граждани в резултат на работата на единствената за момента функционираща в България атомна електроцентрала. В случая не са налице никакви доказателства или данни за засягане на интерес на правоимащи по смисъла на т. 5 вкл. и търговска тайна, които да имат превес над обществения интерес и целта на ЗДОИ.”
Поради това, съдът отмени като незаконосъобразен частичния отказ на МИЕТ за предоставяне на исканата информация по ЗДОИ и върна преписката на административния орган за произнасяне в 14 дневен срок от получаването й, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

Авторът на сигнала до властите Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, счита, че с този съдебен процес се доказва, че ядрената енергийна мафия е тясно свързана и с правителството на Бойко Борисов, като се продължава вредна за националната сигурност дългогодишна липса на прозрачност в АЕЦ “Козлодуй”.
Изявлението на министър Трайчо Трайков от 14.10.2010 г. пред завърналия се за срещата от двугодишна емиграция ядрен физик Георги Котев и пред четиримата представители на обществеността, че той знае за съществуването в България на енергийна мафия, след това спечелено дело в съда се връща като бумеранг-обвинение към енергийния министър за неговото съпричастие в прикриването на тази олигархия, тъй като вече четвърти месец той не предприема нищо от обещанието си за незабавни стъпки по разкриване документите за незаконно извършената подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” през последните седем години, заключава Пенчев.


За повече информация:
Петър Пенчев – 0887525032
Георги Котев – 0887782306
-------------------------------------------------------------------------
По-късни публикации, в т.ч. и писмото на Георги Касчиев до Трайчо Трайков:
Авария в цензурата около АЕЦ „Козлодуй“
автор: Иво Инджев февруари 9, 2011

В българското медийно пространство има теч! Проби най-после информацията за неглижирания от години протест на ядрения физик Георги Котев. И понеже в момента се говори на висок глас за хипотетични загуби от “неродения Иванчо” АЕЦ “ Белене”, припомням тезата на Котев, че в действащата централа АЕЦ “Козлодуй” огромната далавера тече вече от години и източва от държавата стотици милиони евро.
Ето какво публикува на 3 февруари 2011 г. в. “ 168 ч.”
Скандални назначения в АЕЦ „Козлодуй“
Дата: 03.02.2011;
автор: Иван Бутовски
Назначената от министъра на икономиката Трайчо Трайков независима комисия въобще не е независима, установи „168 часа“.Всички нейни членове са обвързани чрез икономически интереси с централата. Комисията трябва да провери твърдения за корупционни практики в електроцентралата. Как ще се случи това в сегашния є състав, не е ясно.Това твърдят правозащитници и специалисти по ядрена енергетика пред „168 часа“.Съветът има за задача да установи чрез
експертен анализ
твърдението на физика Георги Котев, че в процеса на преход от касети тип ТВС-М към касети ТВСА на блокове 5-и и 6-и на АЕЦ „Козлодуй“ е използвано ядрено гориво от преработен уран.Целта, според официалната информация от икономическото министерство, е „максимално прозрачно проучване на тезата на Котев и в двумесечен срок изготвяне на доклад с констатации и предложения до министър Трайков“. От ведомството се ангажират също така, че резултатите и евентуалните действия вследствие на доклада ще бъдат
публично оповестени
Със заповед на министъра от 17.01.2011 г. в комисията са назначени някои от най-видните ни специалисти в областта на ядрената енергетика – доц. д-р Ивайло Христосков, доц.
ИЗГОДНО: Въпреки обвиненията в корупция, в АЕЦ „Козлодуй“ се произвежда най-евтината електроенергия в страната.Петко Петков, Ани Влъчков, който е представен като председател на съюза на физиците в България, клон „Козлодуй“, и д-р Пламен Мишев.Покана за участие в етапа на анализа от проверката е изпратена и до ядрения физик Георги Касчиев, става ясно още от министерската заповед.
Проблемът
е, че експертите отдавна са на „хранилката“ в АЕЦ „Козлодуй“ и получават пари по различни договори с предприятието. Двама от членовете на комисията – доц. Ивайло Христосков и доц. Петко Петков, работят на граждански договор по поръчка от 2009 г. за централата. Тя е озаглавена „Разработване, тестване, валидиране и въвеждане в експлоатация на софтуер за стационарни 3-мерни потвелни пресмятания на неутронно-физични характеристики на активната зона на ВВЕР-1000 и на софтуер за подготовка на съответна библиотека малогрупови константи за различни типове касети и поглъщащи елементи за ВВЕР-1000 чрез съвременна спектрална програма“.
Трайчо ТрайковПо неофициална информация стойността на поръчката е за 600 000 лв. И това е само за „създаването“ на софтуера, а после с годините ще се изливат още много пари за поддръжката му, твърдят запознати.Странен в случая е и фактът, че се дават пари за разработка на софтуер при положение, че подобна
програма
има създадена от международна група учени в продължение на години по международен проект, финансиран от Франция и САЩ, и е много по-добър, надежден, сигурен и с повече възможности от нашия, твърдят специалистите. Съмнителна е и нуждата от самия софтуер. Той не може да бъде независим, след като се използва от хората, които са го създали, защото те по всяко време могат да го манипулират, твърдят специалисти. Нещо повече – за да се използва правомерно, той би следвало да се лицензира от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Това не е направено.Ани Влъчков е ръководител на група от контролиращи физици. Работи в централата от края на 1991 г. Самият факт, че е служител на компанията, която се разследва, го прави зависим.
Георги КотевСлучайно или не, в заповедта на министерството са скрили
истинската му длъжност
и така не става ясно, че той в момента работи в АЕЦ. Четвъртият член на контролния орган, Пламен Мишев, също има договор с Първа атомна.„Експертизата на тази комисия ще бъде манипулирана, защото и четиримата физици, включени в съвета, работят по проекти и договори с централата и по никакъв начин не са независими“, категоричен е Петър Пенчев от „Екогласност“. „Например при проверката на СРС-тата от БАН изискването беше специалистите да нямат никаква връзка с проверявания обект“, аргументира се правозащитникът.Точно по тази причина се оказа, че посоченият в министерското решение за създаване на комисията Георги Касчиев също е отказал участие.„Вече изпратих становището си до министъра, в което казвам, че въпреки наименованието „независим“ в съвета няма нито един, който да не е от финансова гледна точка в конфликт на интереси. Освен това етапът, на който са решили да ме включат, означава да се доверя наготово на данните, установени от другите експерти“, обясни за „168 часа“ Георги Касчиев. „На всичкото отгоре проверката, така както е формулирана, избягва основния въпрос, засегнат от Котев – че в документите за безопасност не е посочен конкретният тип гориво, а вместо това се отива на вторичната хипотеза – да се провери дали се касае за рециклиран уран“, коментира
възраженията
си физикът. „Имахме среща с министъра и говорихме за прозрачност и откритост, а в същото време предлагат на АЕЦ „Козлодуй“ материалите за проверката за съгласуване, което ми напомня за отдавна отминали времена“, споделя разочарован Касчиев.Помолен от „168 часа“ за мнение, доц. Ивайло Христосков, който е водеща фигура в състава на комисията, отказа каквото и да било становище и с думите „Нищо не коментирам“ незабавно прекъсна връзката.„Поканените в комисията експерти са водещи специалисти в областта и тяхната компетентност и професионален опит са най-добрата гаранция за качеството и обективността на извършваната проверка“, се казва в отговор на икономическото министерство до „168 часа“.Оказва се, че и в енергийните среди има различни мнения по въпроса със
зарядките
на Първа атомна.„За мене въпросът с ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй“ не е технически, защото се касае за една от най-тъмните далавери в българската енергетика“, категоричен е Стефан Гамизов. „Причината е, че се получават огромни рушвети, за да се купува точно това гориво и затова е особено важно да намерим конкурентен доставчик“, казва специалистът.На доста по-различна позиция е експертът Минчо Христов.„Мисля, че твърдения, като тези на Георги Котев, са част от целенасочените атаки срещу централата“, смята бившият депутат. „Според мене кампанията е провокирана от интересите на чужди държави, както и на производителите на електроенергия от ВЕИ, тъй като АЕЦ „Козлодуй“ произвежда най-евтиния ток у нас“, споделя още Минчо Христов.Хронология на конфликтаПрез 2008 г. ядреният физик Георги Котев, със 17-годишен стаж в АЕЦ „Козлодуй“, обвини ръководството на централата в корупционни схеми, при които 5-и и 6-и блок се зареждат не със свежо, а с рециклирано гориво.„През лятото на 2007 г. с мен се свързаха офицери от тогавашната Национална служба „Сигурност“ (НСС) (впоследствие ДАНС) и аз им споделих своите опасения за това, че се извършва манипулация с ядреното гориво, която може да има непредвидими и опасни последици. Те ме поощриха да продължавам да следя развитието на ситуацията и своевременно да ги информирам.Последните ми контакти с тях датират от месец юни 2008 г., когато вече им бях предал всичко, доказващо схемата с подмяната на горивото“, се казва в открито писмо до посланиците на ЕС и САЩ у нас, подписано от Котев.Според Котев, заради отказа от страна на ръководството на ДАНС да предприеме законосъобразни мерки и заплаха за живота му, той е принуден да напусне страната в опит да запознае европейските служби за разкритията си.• 23.06.2008 г. – Георги Котев заминава за Виена, където се среща с представител на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), откъдето, по думите му, не е проявен интерес към конкретните факти.• 12.07.2010 г. – Заради липсата на реакция на изнесените от него данни от страна както на управляващите у нас, така и от европейските органи, Котев обявява гладна стачка край централата на ЕК в Брюксел. След декларираната готовност от Министерството на икономиката за изясняване на случая протестът е прекратен.• 14.10.2010 г. – Самият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков се среща с Котев и признава: „В България има енергийна мафия и тя може да се види на много места. Но не се притеснявам от нещата, които миришат.“• 17.01.2011 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма създава комисия за разследване на фактите, изнесени от Георги Котев.”
Към статията на в. “168 ч.” прилагам и пълния текст на възраженията на Георги Касчиев, цитирани в нея:
ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ТУРИЗМА
Г-н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
СТАНОВИЩЕ
От Георги Стефанов Касчиев
Относно:Ваша заповед No РД-16-38 от 17.01.2011
Уважаеми г-н Министър, след като се запознах с Ваша заповед No РД-16-38 от 17.01.2011 год., изразявам следното становище:
1. Проверката не цели изясняване на основното твърдение
Г-н Министър, основното твърдение на г-н Георги Котев е, че в процеса на въвеждане на новото гориво, типът на доставяното гориво не е отговарял на типа посочен в документите по безопасност. Хипотезата му, че в доставяното гориво е използуван рециклиран уран е вторична и би могла да обясни съществените разлики между реалното и пресметнатото поведение на реакторите, но са възможни са и други хипотези.Проверката на основното твърдение на г-н Котев не би отнела много време на хора като мен, с опит в регулиращи инспекции и проверки на ядрените инсталации. Ако то се окаже неверно, значи той говори неистини и в този случай трябва само да се изясни по каква причина са настъпили аномалиите в поведението на реакторите. Ако обаче е вярно, тогава освен изясняване на аномалиите, трябва да се проверят твърденията му за липса на утвърден ТОБ, за наличие на посреднически фирми, мащабни злоупотреби и корупционни схеми.Както и във всички досегашни проверки и експертизи, вместо да се проверява ключовото твърдение на г-н Котев за подмяна на горивото, Вие насочвате действията към изясняване на второстепенни въпроси. По този начин експертизата се обезсмисля, нещо повече – възникват съмнения, че се цели имитация на проверка.
2. Обхватът на проверката е силно стеснен.
В съответствие с установения разрешителен режим АЯР (а не МИЕТ) е институцията, която издава разрешения, като провежда собствени експертизи, проверки и поставя условия. Агенцията отговаря и за международното сътрудничество в тази област. Въпреки ключовата роля на АЯР при въвеждане на новто ядрено гориво, в заповедта Ви не е предвидена проверка на специфичната документация по случая, както и разговори със съответните лица от агенцията;• Не се предвижда да се проверят твърденията на г-н Александър Белковец – физик от АЕЦ, който в началото на 2009 год. напълно потвърди казаното от г-н Котев за аномалии при използуването на новия тип гориво.• Не се предвижда изслушване на г-н Котев или каквото и да е взаимодействие на експертния съвет с него.
3. В съвета няма нито един независим експерт.
В състава на съвета са включени само лица, които са в пряка и силна зависимост от ръководството на АЕЦ Козлодуй, чиито действия трябва да проверяват и анализират. Двама от тях са служители в централата (подчинени на проверяваните), а външните експерти в разследвания период (вероятно и сега) са работили като консултанти по договори с АЕЦ. Не е възможно да се очаква обективна проверка от хора, чиято кариера и бъдеще зависи от проверяваните.
Тези съмнения напълно се потвърдиха в проведен телефонен разговор с един от експертите, който се оказа незапознат с част от тезите на г-н Котев, но нарече твърденията му “бълвоч”, заяви “няма какво да говоря с Котев”, че неговата задача е “да търси доказателства за липса на рециклиран уран в горивото” и че “тези хора от централата трябва да бъдат защитени”.
Смятам, че когато тези факти станат известни на обществеността, тази Ваша инициатива ще бъде напълно дискредитирана.
4. Относно моето участие в съвета.
На 22 и 26 октомври 2010 год. по тяхно искане имах срещи с г-н Александър Николов, сега член на борда на директорите на АЕЦ Козлодуй и с г-жа Милена Ценова, началник на кабинета Ви. Г-жа Ценова предложи да извърша проверка на твърденията на г-н Котев. Въпреки съмненията си приех, тъй като получих нейните уверения, че Вие, както и тя искате пълна прозрачност по случая и ще осигурите пълно съдействие за окончателно изясняване на случая. Посочих, че трябва да имам достъп до нужните документи и служители на АЕЦ, АЯР и МЕИТ и получих уверения, че всички въпроси ще бъдат решени. Бе решено да извърша проверката при моето следващо идване в България, в периода 23.12.2010 – 06.01.2011 год., но “поради грешка при прегледите и обработката на имейли” в МИЕТ срокът бе отложен.
Не получих предложение от МИЕТ за провеждане на проверката, затова предложих конкретен механизъм как да бъде извършена. Бях уведомен, че предложените мерки се съгласуват с ръководството на АЕЦ Козлодуй. Изумително г-н Министър, все пак този подход – проверяваните да преценяват дали, как и от кого да бъдат проверявани се прилагаше във времето на презрелия социализъм. Във всеки случай той е в пълно противоречие с Вашите декларации за откритост и прозрачност.
В последна сметка, съгласно Вашата заповед не съм включен в експертния съвет, няма да участвувам в проверката, не ми е разрешен достъп до материалите, и не съм сред лицата, на които ръководството на АЕЦ трябва да осигури пълно съдействие. Възлага ми се да извърша анализ, въз основа на заключенията на хора, които вероятно нямат опит в провеждането на проверки и инспекции и които са зависими от проверяваните.
Всичко това затвърждава усещането ми, първоначално породено от неверните твърдения на ръководството на АЕЦ по повод на обвиненията на г-н Котев, че се продължават опитите да се прикрият някакви нелицеприятни факти.
Както обясних и на г-жа Ценова не желая да участвувам в имитация на проверки и настоявам името ми да бъде премахнато от Вашата заповед.
25.01.2010 год.
Виена

Няма коментари: