12 април 2011

Кой иска забрава на сталинското престъпление в Катин?


Изх. № 04-12/12.04.2011 г.

До Съвета на Европа

Чрез Посолството на Република Полша
До Бронислав Коморовски – Президент на Полша


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, България, протестира срещу гаврата с паметта на поляците, разстреляни в Катин от сталинския съветски режим. Подмяната на паметната плоча край Смоленск е недопустим акт за скриване на съветския геноцид срещу достойни синове на полския народ в катинската гора от 1940 г.
Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” подкрепя протестите и демонстрациите в демократична Полша срещу опита на Путинска Русия да прикрие сталинското престъпление.
За свободното гражданско общество на България процесът на десталинизация е определящ за взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия на Достоевски, Сахаров и Анна Политковская.

Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Павел Антонов – докторант по социална география, Open University, Великобритания, Борислав Сандов – географ, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ

Няма коментари: