12 септември 2011

Български вицепремиер и ексминистър прикриват корупционна схема за 500 000 евро

Изх. № 09-12/12.09.2011 г.

До Йежи Бузек
Председател на Европейския парламент

До Борис Велчев
Главен прокурор на Р България

С И Г Н А Л
от Петър Пенчев, GSM 00359887525032 и
от Атанас Чобанов, редактор на www.bivol.bg, GSM 0033632691128
и двамата, членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”


Уважаеми господин Бузек,
Уважаеми господин Велчев,

Чрез национални медии, на 09.09.2011 г., от публичното изявление на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, стана известно, че преди да стане министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета на Бойко Борисов, Росен Плевнелиев е прикрил трима общински съветници в София, които през 2007 г. му поискали подкуп от половин милион евро, за да придвижат проекта за Бизнес-парк в гр. София. В публикацията “Цветанов разказа как Плевнелиев прикрил подкупни общинари”, Медиапул, автор Полина Паунова, http://www.mediapool.bg/цветанов-разказа-как-плевнелиев-прикрил-подкупни-общинари-news183852.html, се огласява още и обстоятелството, че Цветанов си спомнил как като научил за случая, посъветвал Плевнелиев да подаде сигнал в полицията срещу общинарите, но той се отказал. Видеозапис от изказването на Цветан Цветанов в Пловдив може да бъде видян на следния адрес:
http://www.youtube.com/watch?v=f6k_KwMe8zg

На основание гореизложените доказателствени публични признания на вицепремиера и министър на вътрешните работи, ние, като представители на международно признатата правозащитна организация Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и уважаващи законите граждани, НАСТОЯВАМЕ:
съгласно чл. 205, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс(НПК) – точка “Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване”, българската Прокуратура като орган на досъдебното производство незабавно да осъществи правомощията си за образуване на наказателно производство, спрямо лицата:
- Росен Плевнелиев, съгласно чл. 205, ал. 1 от НПК: “Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган”, във връзка с чл. 294, ал. 1; чл. 302а и чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 от Наказателния кодекс(НК) – за предложен подкуп в особено големи размери;
- Цветан Цветанов - сега вицепремиер и министър на вътрешните работи, съгласно чл. 205, ал. 2 от НПК: “Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението” , във връзка с чл. 294, ал. 1; чл. 302а и чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 от НК – за предложен подкуп в особено големи размери.

От признанието на министър Цветанов става ясно, че укритото престъпление с искане на подкуп от 1 милион български лева, е особено тежко и попада в хипотезата на чл. 302а от НК: “За подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до тридесет години, глоба до тридесет хиляди лева, конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 от НК - лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.”

Затаяването на това престъпление и неподаването на сигнал до Прокуратурата от страна на министър Цветанов, днес в качеството му на висше длъжностно лице, го излага и на санкциите на чл. 294, ал. 1 от НК, за лично укривателство: “Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания.”

ОЧАКВАМЕ с резултатите от наказателното производство, Прокуратурата да изготви обвинителен акт, който да бъде внесен в съда.
НАДЯВАМЕ СЕ Европейският парламент да следи отблизо това публично разкрито нарушаване на закона в най-висшите кръгове на политическата олигархия в БългарияНАГЛИТЕ и НЕДОСЕГАЕМИТЕ.


С уважение,

За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:

Петър Пенчев
инженер-математик

Атанас Чобанов
публицист и журналист в Париж-Франция

Няма коментари: