07 януари 2013

“Европейска година на гражданите - 2013” – да дойде в България Европейска прокуратура!


Изх. № 01-07/07.01.2013 г.                                                                                                           


До Herman Van Rompuy
Председател на Европейския съвет

До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент

До José Manuel Barroso
Председател на Европейската комисия


 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Ускоряване създаването на Европейска прокуратура в “Европейската година на гражданите – 2013”


Уважаеми господа,

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, приветства европейските институции, обявили 2013 г. за Европейска година на гражданите. Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То трябва да стане практическа реалност, осезаема за гражданите.

В тази връзка, като защитник на държавата на гражданите, ние подкрепяме заложената в чл. 86 от Договора за Европейския съюз, идея за европейска прокуратура, която ще действа във всички страни-членки на съюза. На 5-ти декември 2012 г. представители на Асоциация “Анна Политковская”, като съдокладчици подкрепиха на Семинара на Специалната комисия на Европейския парламент по въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, доклада на Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите(ОЛАФ), за ускоряване създаването на този разследващ орган.

На този семинар в Европейския парламент, ние, заедно с разследващи журналисти от сайта “Биволъ”, представихме документи и факти, доказващи участието на днешния премиер на България Бойко Борисов, в трансграничен криминален канал за продажба на наркотици, за което българската прокуратура отказва досъдебно производство.

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” настоява пред Вас да се вслушате в годишните доклади на Европейската комисия за корупционните практики на политическата олигархия в България и нейната симбиоза с парламентарните партии и всички нива на съдебната и изпълнителната власти.

Всеки от членовете на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” има горчив опит с отказите от правосъдие, постановени от всички инстанции на българската прокуратура. Фрапантен се оказа последният случай, в който на нашето искане да не се ползват експертизи от  хора, зависими и обвързани с проверяваните обекти, а да се привлекат експерти на страните-членки в Европейския съюз, Врачанската окръжна прокуратура ни отговори, че “прокуратурата не може да възлага проверки на специалисти в ЕС в рамките на своите пълномощия”/писмото го предоставяме в Приложение/. Този отговор повтаря Постановление от 28.11.2012 г. на по-горната инстанция Апелативна прокуратура-София, по преписка № 824/2009 г., тяхно писмо  № 824/2009 г. от 05.12.2012 г. И за наша изненада, без да се възложи извършване на каквато и да е проверка на изнесените факти, Българската прокуратура ни върна сигнала за оповестените публично на 20.08.2012 г. разкрития от самия шеф на АЕЦ “Козлодуй”, за аварийно изключване на 1000-мегаватов ядрен блок със значими финансови щети на 100% държавната ядрена централа, заради  некачествено оборудване от задгранична фирма. Европейски контрол се налага и поради факта, че АЕЦ “Козлодуй” е бенефициент на стотици милиони евро от парите на европейските данъкоплатци по фондовете на Европейския съюз.

Ние, като свободни европейци, се надяваме още в началото на  инициативата “Европейска година на гражданите – 2013”, да дойде в България действаща Европейска прокуратура и да получим реална гражданска защита, особено на фона на предстоящото скорошно поемане на поста Главен прокурор на Република България от спорната фигура  Сотир Цацаров, който бе определен при съмнителни обстоятелства и зависимости.
Приложение: Писмо от 17.12.2012 г. на Окръжна прокуратура – Враца.


С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, сайта "Биволъ", Пламен Димитров – историк, Петър Стаматов – редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Борислав Сандов – географ, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Елена Кръстева – преводач, Асен Йорданов – разследващ журналист и създател на сайта "Биволъ", Едвин Сугарев – поет, Павел Антонов – докторант по социална география, Open University

Няма коментари: