21 януари 2014

Европейски парламент: За работата на АЕЦ ¨Козлодуй¨при повишена мощност без санкция от АЯР - ИЗЯВЛЕНИЕ по Петиция № 0413/2012 на заседанието на 21.01.2014 г. на Комисията по петиции /допълнена с видео-запис/ (обновена на 21.02.2014 г.)

Тъй като в заседанието не бе прочетено изпратеното в срок Изявление - публикуваме пълния текст на изпратеното писмо до Комисията по петиции при ЕП, както и видео-файла/виж най-долу/ от разглеждането в Комисията, 
която за наше удовлетворение не прекрати диренето по проблема, поставен от нас - Петицията остава ОТВОРЕНА.

Актуално допълнение от  21.02.2014 г.: В Брюксел още се ослушват ... 'на прелеза дали иде влак' - а в Комисията по петиции има и БГ - дУпетати!  СРАМОТА ... в Залата на Европарламента.
Вижте "Преди броени дни (на 10/02/2014г.) ядрената мафия даде официален/тържествен старт на поредно гигантоманско престъпление - грабеж за над 500 000 000 (петстотин милиона) лева, без лихвите по кредитите, които ще вземат. Накратко, схемата представлява верижна реакция от процедури по "удължаване" живота на действащите мощности, за да се оправдават предходни "удължавания", които са удължили единствено и само дълбочините и ширините на джобовете на босовете на ядрената мафия. Предлагат ни поредното "удължаване" (независимо от твърденията на френския концерн АРЕВА, че такова вече е реализирано)????, ето офертата, дала старта на поредното "удължаване" от преди броени дни - виждаме, че тези прословути 104 % са в проект, а ние ги гледаме отпреди 2 години достигнати, на КОГО да вярваме като ни лъжат?

******************

ИЗЯВЛЕНИЕ
по Петиция 0413/2012 на заседанието на 21.01.2014 г. на Комисията по петиции към Европейския парламент
от ПЕТИЦИОНЕР:   Петър Пенчев, член на Обществения съвет на
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”     Уважаема госпожо Председател,

     Бих искал да Ви благодаря за предоставената ми възможност като вносител от името на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” на Петиция 0413/2012 да присъствам лично на заседанието на 21.01.2014 г., но за мое най-голямо съжаление поради финансови причини нито един член на нашата гражданска група Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, не е в състояние да представлява сдружението.
     Моля за Вашето разрешение да изразя нашето отношение към Съобщението до членовете на Европейския парламент с отговора на Европейската комисия от 27.11.2012 г., като моето настоящо изявление да бъде прочетено на български език от устните преводачи в заседанието на 21.01.2014 г., за да бъде чуто от обществеността в България, която ще проследи разискванията на комисията като уебкаст чрез сайта на Европейския интернет.

Следва текста на изявлението:

     Искаме да приемем цитираните от Комисията текстове на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, но не можем да се съгласим, че когато Националният регулаторен орган по ядрена безопасност и държавата-членка на Европейския съюз не изпълняват някои от вменените им задължения по цитираната Директива, то липсва каквато и да е възможност за контрол от Комисията върху тяхната дейност, както се твърди от Комисията в нейния отговор от 27.11.2012 г.

      Бихме искали да уточним, че Комисията не е могла да констатира, че в случая е налице нарушение на общностното европейско право от държава-членка на Европейския съюз, а именно - не е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Ще си позволим да посочим, че при подобно повишаване на мощността със 104% за Балаковската АЕЦ, Саратовска област, Русия, в документите по оценка на въздействието върху околната среда, е записано: Увеличаването на мощността може да увеличи дозовото натоварване на населението около 12% http://saratov.bezformata.ru/listnews/balakovskij-ekolog-zayavila-o-falsifikatcii/8191340/. В тази връзка ние бяхме публикували през 2006 г. наш анализ http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/08/blog-post_29.html, за който своевременно уведомихме и Комисията, че за 2003 г. по показател нормализирани радиоактивни емисии в атмосферата АЕЦ “Козлодуй” е “първенец по изхвърляне в атмосферата на радиоактивност”. За съжаление и тогава, както и при сигнала за работа на българската атомна централа с нелицензирано руско ядрено гориво от 2004 г. до днес, получаваме от Комисията същия безпрекословен отказ за намеса, с цитиране единствено на Директивата за Евратом.  Този наш анализ бе базиран на Националните доклади от 2005 г. по Конвенцията за ядрена безопасност, публикувани на Интернет-страницата на Международната агенция по атомна енергия(МААЕ): http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1. При сравнението относно изхвърлянията в атмосферата на  аерозоли и радиоактивен Йод-131 от комините на ядрените реактори, по показателя ¨нормализирани радиоактивни емисии в атмосферата¨ като база за сравнение според изискванията на Научния комитет по действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, в България от АЕЦ "Козлодуй" тези опасни за човека емисии са 4730 пъти по-големи спрямо изхвърлянията от един ядрен реактор в Германия.


     В продължение на 10 години АЯР отрича верността на нашите публично огласени данни.  Единственият резултат след нашето тревожно огласяване бе, че последващите доклади на България по Конвенцията за ядрена безопасност за 2008 г. и за 2011 г., изготвени от АЯР и приети от Министерския съвет на Република България като официални Национални доклади по изпълнение на Конвенцията, вече не бяха публикувани на сайта на МААЕ, където са оповестени националните доклади на останалите ядрени държави без този на България.
     Притиснати обаче от поддържането на нашето публично становище по този въпрос, изнесено отново на 20.11.2013 г. при общественото обсъждане на проекта за нов, 7-ми блок в Козлодуй, последва писмено признание от АЕЦ „Козлодуй“ за истинността на нашите твърдения (стр. 38/101 на Становище http://npp-nb.bg/images/PDF/stanoviste_po_cl_17.pdf от м. 12.2013 г. на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС), но трябва да подчертаем, че от Националния регулаторен орган по ядрена безопасност-АЯР, няма санкционираща оценка за възприетата след нашите разкрития, съобщена ни сега от АЕЦ „Козлодуй“, методика за криене на измерваните емисии, вместо подобряване на технологията за намаляване на радиоактивните изхвърляния в атмосферата.

     Възниква нашият резонен въпрос, като граждани: Трябва ли да мълчим при несанкционираното от АЯР повишаване на мощността, с последващо увеличаване на изхвърлянията в атмосферата на  аерозоли и радиоактивен Йод-131 от комините на АЕЦ “Козлодуй” с още 12%, което е всъщност предмет на Петиция 0413/2012 ?

     Бихме искали да Ви уведомим, че изнесените от нас данни с Петицията http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2012/03/blog-post_27.html, че ядрената централа в Козлодуй работи при повишена мощност, без да е получила предварително разрешение за това от българската Агенция за ядрено регулиране - не само че са актуални по съдържание(което е видно от публичните в ИНТЕРНЕТ индикатори на натоварване), но за потвърждение на правотата на нашето безпокойство за нестабилното състояние на двата реактора в Козлодуй при нерегламентирания режим на работа, имаме да посочим два примера от последните три месеца:  

- Само два дена след завършения планов годишен ремонт на 26.10.2013 г., 6-ти ядрен блок на единствената атомна електроцентрала в град Козлодуй е аварийно спрян, отново ремонтиран и след още два дена отново аварийно е спрян същия блок;
- Подобна ситуация, доказваща липсата на контрол и от АЯР, се случи и с 5-ти енерго-блок - след поредната тежка авария на 20.12.2013 г., последваха два нови инцидента със спирания и два междинни неуспешни опита за пускането му. А това е трета серия от аварии за последните два месеца и четвърта за годината на този 5-ти блок.

     Налага се да уточним, че горните най-последни аварии с непредвидим риск за ядрената безопасност поради късите интервали на случването им, са въпреки дадените точно по същото време най-високи оценки, извършени съгласно именно горецитираната от Комисията Директива 2009/71/Евратом на Съвета, от партньорската проверка на WANO (World Association of Nuclear Operators) на 1000-мегаватовите 5. и 6. блокове на АЕЦ "Козлодуй". В заключителното заседание на 06.12.2013 г., с което приключи работата на екипа на WANO в АЕЦ "Козлодуй", Янош Тот, ръководител на екипа експерти, отбелязва: "Окончателното заключение на екипа е, че няма пропуски в нито една област, които биха могли да застрашат безопасната експлоатация. Персоналът е силно мотивиран да поддържа високо ниво на безопасност." Противоречието само говори за себе си.

        Накрая бихме искали да изкажем нашето разочарование от отговора на Европейската комисия от 27.11.2012 г. в Съобщението до членовете на Европейския парламент по Петиция № 0413/2012, като явен отказ от правосъдие за дело в Съда на Европейските общности  и като нарушаване правата на всички граждани на Европа по граждански контрол и действия за защита срещу опасния за здравето на хората и техните неизброими по брой потомства, риск от ядрена радиация(за  която няма географски граници).


    

Няма коментари: