10 април 2008

Граждански протест НАРОДЪТ СРЕЩУ МАФИЯТА

НАРОДЪТ СРЕЩУ МАФИЯТА

Ние, гражданите на Република България:
Обвиняваме Президента!
Обвиняваме Народното събрание!
Обвиняваме Правителството!
Обвиняваме Главния прокурор!
Обвиняваме Кмета на София!
Обвиняваме цялата политическа върхушка!Обвиняваме ги за престъпността, за корупцията, за бедността, за липсата на правосъдие, за емиграцията на младите!
Обвиняваме ги за това, че продадоха държавата на мафията!
Обвиняваме ги за това, че са част от мафията!

Искаме незабавна оставка на Президента!
Искаме оставката на правителството!
Искаме разпускане на Народното събрание и насрочване на избори за Велико народно събрание!
Искаме оставката на кмета на София!
Искаме оставката на Главния прокурор!
Вън мафията от държавата!

Гражданска инициатива „Справедливост” призовава всички честни българи на граждански протест на 11.04.08г., петък, от 17,30 часа на площад "Независимост" (пред Президенството) - "НАРОДЪТ СРЕЩУ МАФИЯТА".

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" НАПЪЛНО подкрепя Гражданския протест!

09 април 2008

МИТИНГ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Гражданско сдружение за защита на науката и образованието призовава за

П Р О Т Е С Т Е Н М И Т И Н Г

на 11 април, петък, от 17 часа
на площад "Св. Ал. Невски"

Сдружението излиза със следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, Гражданите на Република България, се обявяваме категорично против предложението на Министерския съвет за отмяна на т.4, чл. 16 от действащия Закон за народната просвета. Правителството предлага да се премахнат държавните образователни изисквания за усвояването на книжовния български език. Подобна поправка е грубо неуважение на националните ценности, история и култура на българския народ. Тя е и в противоречие с Конституцията на България, в която българският език е обявен за официален език в републиката. Поправката крие опасност от по-нататъшно принизяване на равнището на училищните програми за обучението по български език и премахва държавната защита на езика ни от поругаване и извращаване. Смехотворната мотивировка, че се отменя един "мъртъв текст", всъщност цели да оневини бездействието на Министъра на образованието и науката, който е бил задължен, съгласно чл. 17 т.4 на същия закон, да изработи наредба за държавните изисквания за усвояването на книжовния български език.
Ние окачествяваме подготовката и внасянето на този законопроект като акт, насочен срещу националните интереси, като отстъпление от заветите на апостолите на националното възраждане и настояваме вносителите да оттеглят законопроекта си.

Граждани на Република България!
Да спасим свещения език на българите!
НЕ на законопроекта!

Сплотени, организирани и смели можем да си върнем надеждата, вярата и мечтата за успяваща и красива България.

Призоваваме ви на

П Р О Т Е С Т Е Н М И Т И Н Г

на 11 април, петък, от 17 часа
на площад "Св. Ал. Невски"

Гражданско сдружение за защита на науката и образованието

03 април 2008

В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

П Е Т И Ц И Я
От: От инициативен комитет на родителите, регистрирани в портал BG - Mamma, родителите, регистрирани в сайта на СПОД "Български бебе център” и членове на сдружението
В ЗАЩИТА НА Т. 4, ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА:
да се запази усвояването на книжовния български език като част
от Държавните образователни изисквания

Подпишете петицията!

Ние, гражданите на Република България, протестираме срещу обявения в българските медии Законопроект на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (внесен в НС на 25.01.08 г.) в частта, която касае отпадането на т. 4, чл. 16 от Закона за народната просвета.

Чл. 16, т. 4 от действащия сега Закон за народната просвета гласи, че държавните образователни изисквания се прилагат включително за усвояването на книжовния български език.
В Законопроекта, предложен от правителството, е записано тази точка да отпадне. Параграф 2 на законопроекта разпорежда: „В чл. 16 т. 4 се отменя.”


Като граждани и родители настояваме да има ясни и категорични стандарти по отношение усвояването на българския език в училищата. Настояваме нашите деца, наред с всички останали български граждани, да познават историята на своята странa, да знаят, да говорят и да владеят официалния език в своята Родина и това да бъде гарантирано от държавата със законови изисквания!

Силно сме обезпокоени от все по-ниската степен на владеене на родния ни език през последните години, особено сред учениците. Министерството на образованието и науката е длъжно да защитава и пази българския език като признак на образователното ниво на българските граждани. Защитавайки родния си език, ние защитаваме своята история, култура и национална идентичност.

Настояваме да не бъде погазвана Конституцията на Република България!

В нея изрично е записано, че официалният език в страната ни е българският език.Това означава той да бъде задължително изучаван и усвояван на нужното високо ниво във всички български училища, от всички български граждани и на също такова ниво да бъде изискван и използван във всички български институции.

Призоваваме всички ние, като български граждани, да се противопоставим на все по-настойчивото утвърждаване на неграмотността като норма в най-новата история на България!

27 март 2008

НЕ на дискриминацията в основното училище - село Долно Церовене!
Изх. № 03-27/27.03.2008 г.
До Български Хелзински комитет
на вниманието на г-н Емил Коен

До Комисия за Защита от Дискриминация

Уважаеми дами и господа,
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” е разтревожена от предстоящите дискриминационни действия спрямо част от ромската общност, при това към ромски деца, които са ученици сред българска общност – с добри прояви при усвояване на редовния учебен материал, както и в дисциплината.
Нещо повече - на проведения на 22.03.2008 г. Първи национален фестивал на белия щъркел, Първа специална награда бе спечелена от Тони Захариева – ученичка от ромски произход - 8 клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, а Втора специална награда получи Елеонора Тодорова - от 4 клас на същото училище. Наградата за цялостно представяне беше присъдена на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана, като 16 ромски деца допринесоха за този голям успех със своите рисунки http://grupa-geo.blogspot.com/ .
Утре, 28.03.2008 г. от 10:00 ч., в Общинския съвет на Община Якимово, Област Монтана, ще бъде подложено на гласуване предложението на Кмета на общината д-р Георги Георгиев ЗА ЗАКРИВАНЕ на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене. Не е за пренебрегване факта, че колективът на училището успя да се вмести в делегирания бюджет, а също и училището разполага с функционална материално-техническа база.
В това училище в момента се обучават 80 ученици, предимно от ромски произход. Запазен е демографският потенциал, като в следващите 5 години постъпващите в Първи клас ще бъдат за всяка година до 2013 г. – средно по 15 ученика. Учителският колектив е от 10 квалифицирани преподаватели – всеки от тях притежава висока професионална квалификационна степен и голям педагогически стаж. Почти 100% от завършилите 8-ми клас, се реализират в средните училища в град Монтана и затова ВСИЧКИ родители са подписали на 24.03.2008 г. Обща декларация, разпространена чрез медиите, в която заявяват, че по икономически причини не могат и не желаят да изпратят СЕГА децата си да учат в предлаганото им село Якимово, където училището е също с мнозинство от ромски деца! Такова действие ще доведе до сегрегация и отстъпление от завоюваното равнище на успешна интеграция, като при тази явна етническа дискриминация част от децата въобще ще отпаднат от учебната мрежа, заявяват родителите.
Молим за Вашата спешна намеса пред Общинския съвет-Якимово, за да не се лишават младите роми от образование, което е ГАРАНЦИЯ за тяхната интеграция и социализация като бъдещи граждани в обществото.
Предлагаме на Вашето внимание факсовия номер на кмета на Община Якимово – (09742) 2323.

С уважение,
За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
инж. Петър Пенчев

13 март 2008

КОНСПИРАТИВНИЯТ СЦЕНАРИЙ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

Статия от Едвин Сугарев


Може ли един конспиративен сценарий, лишен от каквато и да било логика и основания, да се превърне в позиция, изразена от един държавен глава. Може. И не е задължително да стана дума за налудни диктатори от типа на Уго Чавес. Имаме и по-близки нам, родни и умилителни примери. Ето най-пресния: "Дълбоко ме смути онзи филм, който не е направен с любов към България, който е част, щрих от антибългарска кампания, която не знам кой и с какви цели е провокирал". Казано едно към едно от българския президент Георги Първанов по адрес на филма на филма на Кейт Блюит от ББС "Изоставените деца на България".

Нека припомним: това е рецидив. Предишното подобно изказване беше по повод Батак, чиято свята памет продажни изследователи и коварни чужди фондации се опитвали да поругаят. Ефектът от президентските думи тогава предизвика такъв батак, че и до ден днешен цивилизованите научни среди стреснато подскачат, когато стане дума за научни проекти в България: защото защитата на националната кауза и свидното нам клане придоби формата на искане дръзналите да кажат истината за една историческа картина да бъдат изпратени „на дръвника”.

Нека припомним и още нещо: филмът за Могилино разтърси цяла Европа. Беше прожектиран и в европарламента – въпреки протестите на българските евродепутати, които би трябвало да се срамуват от реакцията си, тъй като поискаха не друго, а паралелна прожекция с друг откровено поръчков български филм, пожарно скалъпен, за да измие срама от челото ни. Филмът на ВВС не прави нищо друго, освен да показва реалността такава, каквато е. Българските изоставени деца – такива, каквито са, и нашето безхаберие за тяхната съдба – такова, каквото е. Казването и показването само на частица от една страшна истина не може да е „антибългарска кампания”. И не е вина нито на авторите на филма, нито на заснетите от тях деца, че той оголи гузни съвести и предизвика абсурдни в наглостта си защитни реакции – като тази на президента, като тази на министър Масларова. Реакции, които показват яростта за това, че някой е показaл мръсните ни ризи, а не срамът от това, че ризите ни са били мръсни.

Основанията на българския президент за тази – казвам и го повтарям – нагла и срамотна реакция? „В този филм има неща, които ние си ги знаем не по-зле” – бил казал той по време на дискусия в Русе "За децата на България - открито и ангажирано”. Европейско поведение, няма що. Ние бакиите си ги знаем – ама защо трябва да ни ги припомняте. Това припомняне на добре познатите ни бакии очевидно е същината на антибългарската кампания, скалъпена от новинарската централа, мислеща злото ни още от времето, когато изобличи Батето ни в корупция. И понеже президентът освен баща на нацията е и бащица на тройната коалиция, този тип реакция спрямо всички критики към България се мултиплицира едно към едно от българското правителство. Всеки път, когато се олеем така, че и врабците да разберат, че МВР се занимава с логистична подкрепа на мафията или че висшите държавни чиновници откровено вземат подкупи, делят по братски с родните си братя парите от обществени поръчки или пък още по-откровено крадат, почват да валят оплаквания за това, че в критиките от Брюксел липсват основания, че тези липси се дължат на „лошата комуникация” и че еврочиновниците всъщност съвсем не са искали да ни кажат това, което ни казват. И очевидно това, което трябва да ни бъде казано, няма защо да ни бъде казвано – защото ние бакиите си ги знаем.

Знаем си ги, да. Знаем например, че Могилино не е само Могилино – че има 25 дома за деца с увреждания, в които положението едва ли е различно. Знаем, че домовете за възрастни с увреждания могат да предложат не по-малко потресаваща мизерия, безхаберие и пренебрежение към човешкия живот. Че в домовете за нормалните изоставени деца насилието и проституирането са ежедневие, а за отношението към тях говори факта, че деветгодишни момичета бягат оттам през третия етаж, а по-големите момчета си чупят главите с камъни – и това си случва не в затънтените джендеми на България, а в дом за изоставени деца в самата столица. Че когато гръмна скандалът с филма и се заговори за закриването на дома в Могилино, местният общински съвет излезе с решение да не се закрива дома, защото имал социални функции. В него работели над 60 души от живеещите в Могилино. Чувате ли, г-н президент – над 60?! По повече от един на дете. Изгледайте още веднъж филма и вижте какви грижи са се развихрили.

Рекапитулацията от президентското изказване няма как да не ни изправи пред извода, че за българският президент истината е без значение – и че същото се отнася за човешкото страдание. От значение е само да не се вадят мръсните ризи. От значение е какво впечатление правим, а не какви сме. Извод, който само дни по-рано бе потвърден на дело от самия президент, който изрази своята печал от гибелта на деветима българи, изгорели живи във влака за Кардам, като отиде потайно да трепе вълци в горите Симитлийски. След като този факт въпреки старанията на НСО и местното лесничейство придоби публична известност, той излезе с публично изявление по този повод – да, бил около Симитли, но не бил направил нищо, с което да накърни скръбта към жертвите. Интересно – какво ли е правил там, докато близките на изгорелите плачеха пред камерите? Може би е слушал птички? За голям жалост обаче в. „Сега” изпрати журналист в Симитли – и се оказа, че всеки знае и че президентът е бил там, и какво е правил; че местните ловни дружини са вдигнати едва ли не под тревога да напъждат дивеча към пусията президентска, че на място са ги закарали джиповете на НСО и после те дълго чакали някой да ги върне у дома, докато накрая разбрали, че са зарязани. Никакви животно не бил убил президентът? Може би ръцете му са треперили от мъка и друг е гръмнал известната от медиите лисица. Но дори и това за убитите животни не е съвсем вярно – тъй като примамка за вълците е бил доставен цял камион прясно заклани магарета. За лов, забранен според закона, тъй като в забранения период хайка за хищници може да се образува само при депозирено от населението искане до общинската администрация, каквото няма. Магарета, г-н президент! Вие, разбира се, нямате нищо общо с тази работа. И с никакъв лов. Просто сте се помайвали наоколо. Вярваме ви прочее, както и ви вярвахме за Гоце.