09 април 2008

МИТИНГ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Гражданско сдружение за защита на науката и образованието призовава за

П Р О Т Е С Т Е Н М И Т И Н Г

на 11 април, петък, от 17 часа
на площад "Св. Ал. Невски"

Сдружението излиза със следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, Гражданите на Република България, се обявяваме категорично против предложението на Министерския съвет за отмяна на т.4, чл. 16 от действащия Закон за народната просвета. Правителството предлага да се премахнат държавните образователни изисквания за усвояването на книжовния български език. Подобна поправка е грубо неуважение на националните ценности, история и култура на българския народ. Тя е и в противоречие с Конституцията на България, в която българският език е обявен за официален език в републиката. Поправката крие опасност от по-нататъшно принизяване на равнището на училищните програми за обучението по български език и премахва държавната защита на езика ни от поругаване и извращаване. Смехотворната мотивировка, че се отменя един "мъртъв текст", всъщност цели да оневини бездействието на Министъра на образованието и науката, който е бил задължен, съгласно чл. 17 т.4 на същия закон, да изработи наредба за държавните изисквания за усвояването на книжовния български език.
Ние окачествяваме подготовката и внасянето на този законопроект като акт, насочен срещу националните интереси, като отстъпление от заветите на апостолите на националното възраждане и настояваме вносителите да оттеглят законопроекта си.

Граждани на Република България!
Да спасим свещения език на българите!
НЕ на законопроекта!

Сплотени, организирани и смели можем да си върнем надеждата, вярата и мечтата за успяваща и красива България.

Призоваваме ви на

П Р О Т Е С Т Е Н М И Т И Н Г

на 11 април, петък, от 17 часа
на площад "Св. Ал. Невски"

Гражданско сдружение за защита на науката и образованието

03 април 2008

В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

П Е Т И Ц И Я
От: От инициативен комитет на родителите, регистрирани в портал BG - Mamma, родителите, регистрирани в сайта на СПОД "Български бебе център” и членове на сдружението
В ЗАЩИТА НА Т. 4, ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА:
да се запази усвояването на книжовния български език като част
от Държавните образователни изисквания

Подпишете петицията!

Ние, гражданите на Република България, протестираме срещу обявения в българските медии Законопроект на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (внесен в НС на 25.01.08 г.) в частта, която касае отпадането на т. 4, чл. 16 от Закона за народната просвета.

Чл. 16, т. 4 от действащия сега Закон за народната просвета гласи, че държавните образователни изисквания се прилагат включително за усвояването на книжовния български език.
В Законопроекта, предложен от правителството, е записано тази точка да отпадне. Параграф 2 на законопроекта разпорежда: „В чл. 16 т. 4 се отменя.”


Като граждани и родители настояваме да има ясни и категорични стандарти по отношение усвояването на българския език в училищата. Настояваме нашите деца, наред с всички останали български граждани, да познават историята на своята странa, да знаят, да говорят и да владеят официалния език в своята Родина и това да бъде гарантирано от държавата със законови изисквания!

Силно сме обезпокоени от все по-ниската степен на владеене на родния ни език през последните години, особено сред учениците. Министерството на образованието и науката е длъжно да защитава и пази българския език като признак на образователното ниво на българските граждани. Защитавайки родния си език, ние защитаваме своята история, култура и национална идентичност.

Настояваме да не бъде погазвана Конституцията на Република България!

В нея изрично е записано, че официалният език в страната ни е българският език.Това означава той да бъде задължително изучаван и усвояван на нужното високо ниво във всички български училища, от всички български граждани и на също такова ниво да бъде изискван и използван във всички български институции.

Призоваваме всички ние, като български граждани, да се противопоставим на все по-настойчивото утвърждаване на неграмотността като норма в най-новата история на България!

27 март 2008

НЕ на дискриминацията в основното училище - село Долно Церовене!
Изх. № 03-27/27.03.2008 г.
До Български Хелзински комитет
на вниманието на г-н Емил Коен

До Комисия за Защита от Дискриминация

Уважаеми дами и господа,
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” е разтревожена от предстоящите дискриминационни действия спрямо част от ромската общност, при това към ромски деца, които са ученици сред българска общност – с добри прояви при усвояване на редовния учебен материал, както и в дисциплината.
Нещо повече - на проведения на 22.03.2008 г. Първи национален фестивал на белия щъркел, Първа специална награда бе спечелена от Тони Захариева – ученичка от ромски произход - 8 клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, а Втора специална награда получи Елеонора Тодорова - от 4 клас на същото училище. Наградата за цялостно представяне беше присъдена на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана, като 16 ромски деца допринесоха за този голям успех със своите рисунки http://grupa-geo.blogspot.com/ .
Утре, 28.03.2008 г. от 10:00 ч., в Общинския съвет на Община Якимово, Област Монтана, ще бъде подложено на гласуване предложението на Кмета на общината д-р Георги Георгиев ЗА ЗАКРИВАНЕ на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене. Не е за пренебрегване факта, че колективът на училището успя да се вмести в делегирания бюджет, а също и училището разполага с функционална материално-техническа база.
В това училище в момента се обучават 80 ученици, предимно от ромски произход. Запазен е демографският потенциал, като в следващите 5 години постъпващите в Първи клас ще бъдат за всяка година до 2013 г. – средно по 15 ученика. Учителският колектив е от 10 квалифицирани преподаватели – всеки от тях притежава висока професионална квалификационна степен и голям педагогически стаж. Почти 100% от завършилите 8-ми клас, се реализират в средните училища в град Монтана и затова ВСИЧКИ родители са подписали на 24.03.2008 г. Обща декларация, разпространена чрез медиите, в която заявяват, че по икономически причини не могат и не желаят да изпратят СЕГА децата си да учат в предлаганото им село Якимово, където училището е също с мнозинство от ромски деца! Такова действие ще доведе до сегрегация и отстъпление от завоюваното равнище на успешна интеграция, като при тази явна етническа дискриминация част от децата въобще ще отпаднат от учебната мрежа, заявяват родителите.
Молим за Вашата спешна намеса пред Общинския съвет-Якимово, за да не се лишават младите роми от образование, което е ГАРАНЦИЯ за тяхната интеграция и социализация като бъдещи граждани в обществото.
Предлагаме на Вашето внимание факсовия номер на кмета на Община Якимово – (09742) 2323.

С уважение,
За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
инж. Петър Пенчев

13 март 2008

КОНСПИРАТИВНИЯТ СЦЕНАРИЙ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

Статия от Едвин Сугарев


Може ли един конспиративен сценарий, лишен от каквато и да било логика и основания, да се превърне в позиция, изразена от един държавен глава. Може. И не е задължително да стана дума за налудни диктатори от типа на Уго Чавес. Имаме и по-близки нам, родни и умилителни примери. Ето най-пресния: "Дълбоко ме смути онзи филм, който не е направен с любов към България, който е част, щрих от антибългарска кампания, която не знам кой и с какви цели е провокирал". Казано едно към едно от българския президент Георги Първанов по адрес на филма на филма на Кейт Блюит от ББС "Изоставените деца на България".

Нека припомним: това е рецидив. Предишното подобно изказване беше по повод Батак, чиято свята памет продажни изследователи и коварни чужди фондации се опитвали да поругаят. Ефектът от президентските думи тогава предизвика такъв батак, че и до ден днешен цивилизованите научни среди стреснато подскачат, когато стане дума за научни проекти в България: защото защитата на националната кауза и свидното нам клане придоби формата на искане дръзналите да кажат истината за една историческа картина да бъдат изпратени „на дръвника”.

Нека припомним и още нещо: филмът за Могилино разтърси цяла Европа. Беше прожектиран и в европарламента – въпреки протестите на българските евродепутати, които би трябвало да се срамуват от реакцията си, тъй като поискаха не друго, а паралелна прожекция с друг откровено поръчков български филм, пожарно скалъпен, за да измие срама от челото ни. Филмът на ВВС не прави нищо друго, освен да показва реалността такава, каквато е. Българските изоставени деца – такива, каквито са, и нашето безхаберие за тяхната съдба – такова, каквото е. Казването и показването само на частица от една страшна истина не може да е „антибългарска кампания”. И не е вина нито на авторите на филма, нито на заснетите от тях деца, че той оголи гузни съвести и предизвика абсурдни в наглостта си защитни реакции – като тази на президента, като тази на министър Масларова. Реакции, които показват яростта за това, че някой е показaл мръсните ни ризи, а не срамът от това, че ризите ни са били мръсни.

Основанията на българския президент за тази – казвам и го повтарям – нагла и срамотна реакция? „В този филм има неща, които ние си ги знаем не по-зле” – бил казал той по време на дискусия в Русе "За децата на България - открито и ангажирано”. Европейско поведение, няма що. Ние бакиите си ги знаем – ама защо трябва да ни ги припомняте. Това припомняне на добре познатите ни бакии очевидно е същината на антибългарската кампания, скалъпена от новинарската централа, мислеща злото ни още от времето, когато изобличи Батето ни в корупция. И понеже президентът освен баща на нацията е и бащица на тройната коалиция, този тип реакция спрямо всички критики към България се мултиплицира едно към едно от българското правителство. Всеки път, когато се олеем така, че и врабците да разберат, че МВР се занимава с логистична подкрепа на мафията или че висшите държавни чиновници откровено вземат подкупи, делят по братски с родните си братя парите от обществени поръчки или пък още по-откровено крадат, почват да валят оплаквания за това, че в критиките от Брюксел липсват основания, че тези липси се дължат на „лошата комуникация” и че еврочиновниците всъщност съвсем не са искали да ни кажат това, което ни казват. И очевидно това, което трябва да ни бъде казано, няма защо да ни бъде казвано – защото ние бакиите си ги знаем.

Знаем си ги, да. Знаем например, че Могилино не е само Могилино – че има 25 дома за деца с увреждания, в които положението едва ли е различно. Знаем, че домовете за възрастни с увреждания могат да предложат не по-малко потресаваща мизерия, безхаберие и пренебрежение към човешкия живот. Че в домовете за нормалните изоставени деца насилието и проституирането са ежедневие, а за отношението към тях говори факта, че деветгодишни момичета бягат оттам през третия етаж, а по-големите момчета си чупят главите с камъни – и това си случва не в затънтените джендеми на България, а в дом за изоставени деца в самата столица. Че когато гръмна скандалът с филма и се заговори за закриването на дома в Могилино, местният общински съвет излезе с решение да не се закрива дома, защото имал социални функции. В него работели над 60 души от живеещите в Могилино. Чувате ли, г-н президент – над 60?! По повече от един на дете. Изгледайте още веднъж филма и вижте какви грижи са се развихрили.

Рекапитулацията от президентското изказване няма как да не ни изправи пред извода, че за българският президент истината е без значение – и че същото се отнася за човешкото страдание. От значение е само да не се вадят мръсните ризи. От значение е какво впечатление правим, а не какви сме. Извод, който само дни по-рано бе потвърден на дело от самия президент, който изрази своята печал от гибелта на деветима българи, изгорели живи във влака за Кардам, като отиде потайно да трепе вълци в горите Симитлийски. След като този факт въпреки старанията на НСО и местното лесничейство придоби публична известност, той излезе с публично изявление по този повод – да, бил около Симитли, но не бил направил нищо, с което да накърни скръбта към жертвите. Интересно – какво ли е правил там, докато близките на изгорелите плачеха пред камерите? Може би е слушал птички? За голям жалост обаче в. „Сега” изпрати журналист в Симитли – и се оказа, че всеки знае и че президентът е бил там, и какво е правил; че местните ловни дружини са вдигнати едва ли не под тревога да напъждат дивеча към пусията президентска, че на място са ги закарали джиповете на НСО и после те дълго чакали някой да ги върне у дома, докато накрая разбрали, че са зарязани. Никакви животно не бил убил президентът? Може би ръцете му са треперили от мъка и друг е гръмнал известната от медиите лисица. Но дори и това за убитите животни не е съвсем вярно – тъй като примамка за вълците е бил доставен цял камион прясно заклани магарета. За лов, забранен според закона, тъй като в забранения период хайка за хищници може да се образува само при депозирено от населението искане до общинската администрация, каквото няма. Магарета, г-н президент! Вие, разбира се, нямате нищо общо с тази работа. И с никакъв лов. Просто сте се помайвали наоколо. Вярваме ви прочее, както и ви вярвахме за Гоце.

08 март 2008

ОТНОВО ОРГАНИЗАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА МАРИН, СЪСРЕДОТОЧАВА В РЪЦЕТЕ СИ ОГРОМЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩЕСТВЕН И ФИНАНСОВ РЕСУРС

Прочетено от "Нетинфо":

Учредиха Българска антикорупционна коалиция

Новата структура ще разследва и публикува всички злоупотреби и случаи на политическа корупция, свързани с европейските фондове и в особено големи размери

Новата структура ще разследва и публикува всички злоупотреби и случаи на политическа корупция, свързани с европейските фондове и в особено големи размери. Организацията е приемник на изградената през 2007 г. по инициатива на "Зелени Балкани" антикорупционна мрежа. Българска антикорупционна коалиция се създава с финансовата подкрепа на Европейската дирекция срещу измамите и корупцията - ОЛАФ. Информацията, която ще бъде събиране и анализирана от коалицията, ще бъде докладвана в ОЛАФ, която ще се намесва в зависимост от случая, каза Жерар Барнет, главен инструктор за външно обучение в ОЛАФ. По думите на Барнет в България ОЛАФ работи със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) към МВР. По отношение на обучението у нас ОЛАФ работи от 2002 г., основно с представители на министерствата, които имат достъп до европейските фондове, каза още Барнет. Той допълни, че имаме достатъчно добре подготвени следователи, които с подкрепата на ОЛАФ разследват на добро ниво измамите, свързани със средства от ЕС.

Прочетено от evropa.dnevnik.bg:

Еврослужбата срещу измамите стана спонсор на антикорупционна коалиция
http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=468394
Българска антикорупционна коалиция беше учредена в събота в Пловдив. В създаването й се включиха 35 неправителствени организации от 25 града. За събитието пристигна Жералд Барне, представител на ОЛАФ - дирекцията към ЕС, която се занимава с корупцията и измамите при усвояването на европейските фондове.ОЛАФ е един от спонсорите за учредяването на новата организация, която продължава работата на създадената през миналата година от неправителствената организация "Зелени Балкани" антикорупционна мрежа.Антикорупционната коалиция ще се бори за премахване на имунитета на депутати и за създаване на законова възможност за отзоваването им, за извършване на проверки за лоялност на държавните служители, за забрана на държавните чиновници да участват в управленските бордове на фирми.Коалицията ще прави и самостоятелни разследвания, а констатациите си за нарушения и престъпления, свързани с усвояването на европейските фондове, ще изпраща и на ОЛАФ.При учредяването й народният представител доцент Минчо Христов припомни някои от големите афери, нанесли щети за милиарди левове на страната. Като източник на корупция той посочи приватизационните сделки и концесиите. На думите му, че една от причините за проблема е и корупционното законодателство, участници в срещата подхвърляха от местата си, че у нас всички тези престъпления са абсолютно законни.Към примерите за корупция председателят на "Зелени Балкани" Христо Николов добави продажбата на държавни имоти на цени, занижени стотици пъти спрямо пазарните, както и извършените по същата схема замени на 200 хил. дка земи.Едва 5 на сто от подадените през последните 4 години 380 сигнала за корупция са достигнали до съда, съобщи Николов.
---------------------------------------------------------------
Нашият сигнал - сезираме Главния прокурор и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) към МВР
По изпитаната вече схема: НПО"Зелени Балкани" и обръч от други "неправителствени" организации, които опропастиха идеята за "Натура 2000", сега пак около "Зелени Балкани", чийто шеф е и Симеон Марин-син на вицето, със седалище на "неправителственото" сдружение - в сградата на..... правителственото Министерство на околната среда на бул."Мария Луиза" в София, сега се прави друга "антикорупционна" дружинка за прибиране на европейски пари.
Предлагаме обект на разследване от ОЛАФ да бъдат именно организациите, профукали милиони евро/на европейските данъкоплатци и от МОСВ/ по "Натура 2000" - /"Зелени Балкани" и компания/ с такъв ефект, че накрая БАН трябваше да им довършва работата...

07 март 2008

2008 - ГОДИНА НА АННА ПОЛИТКОВСКАЯ В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес в Русия се обявява “победата” на Дмитрий Медведев в президентските избори. Путиновият принципат – продукт на руската олигархична държавна машина, спечели благодарение на социалната заблуда сред руското население.

Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская”, която се бори с метастазите на путинизацията в България – Гоцевата ДС-олигархия, морално подкрепя идеята за “алтернативен парламент” в Русия (“Национална асамблея”), като властови коректив от гражданското общество. Ние заявяваме готовност за прилагане в България принципите на Гражданското движение “Другата Русия”, декларирани от Гари Каспаров - един от лидерите на руската демократична опозиция.

По повод 50-годишнината от рождението на голямата журналистка и правозащитничка Анна Политковская, и 2 години от разстрела на руската съвест, станала приживе символ на свободното слово, Общественият съвет на Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” инициира обявяването на

2008 година за “ГОДИНА НА АННА ПОЛИТКОВСКАЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Това е нашият граждански отпор на Гоцевата пропагандна кампания за възхвала на руската КГБ олигархия по случай 130-години от Руско-турската война.

За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:

Петър Пенчев – инженер-математик

Пламен Димитров – историк

Д-р Огнян Чипев – инженер

Юлий Йорданов - журналист

Стоил Стоилов – икономист

Милен Радев – журналист

Едвин Сугарев - журналист

Бойко Станкушев - журналист

05 март 2008

Агентът на ДС - "Гоце"в хайка, както Жан Виденов поведе хоро в Копривщица

СРАМ!!!!
Вместо траур, президентът Първанов отстрелва лисици
Йордан Велев, 5 Март 2008, Медиапул http://www.mediapool.bg/show/?storyid=136840&srcpos=2

Президентът на България Георги Първанов е участвал в хайка за вълци на 1 март, ден след трагедията във влака София – Кардам, в който изгоряха девет души, съобщи благоевградският вестник “Струма“ в сряда. Хайката е била организирана от служители на Държавното лесничейство в Симитли.
Президентският ловен излет е проведен в района на Куматинските скали над град Симитли. Според “Струма“ за пазената в тайна хайка е била създадена отлична организация от страна на временния шеф на лесничейството в града Борислав Кутузов, известен сред подчинените си като Генерал Кутузов. Първанов не успял да отстреля вълк, защото служителите на лесничейството, които играли ролята на гоначи на хищниците, не разполагали с достатъчно време.
За сметка на това президентът успял да простреля една лисица. Държавният глава се появил пред хотел "ДиМарио" в Симитли в 5.30 часа в събота сутринта. Хотелът бил заварден от гардовете на Националната служба за охрана още от петък вечерта.
По непотвърдена информация на “Струма“, Първанов е бил придружаван от червения депутат Стоян Проданов и шефа на агенция "Митници" Асен Асенов. Репортерите на вестника са били посъветвани от ловците на симитлийската 39-а дружинка и горски, организирали хайката, да не пишат за президентските ловни приключения, защото те били дълбока тайна.
“Няма нищо лошо в това президентът да идва в района, харесал е Куматиница, какво повече“, коментира пред “Струма“ кметът на Симитли Апостол Апостолов. Негова е идеята на източния край на Куматиница ще бъдат поставени барелефите на президентите на България Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. Така Куматиница трябвало да стане нещо подобно на планината Ръшмор в САЩ, където са изсечени ликовете на американските президенти Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Абрахам Линкълн.
От прессекретариата на държавния глава все още не са излезли с официален коментар на публикацията във вестник “Струма“.
Правителството реши да обяви национален траур в памет на деветте жертви от изгорелия влак деня сряда, 5 март. Под претекст, че не са идентифицирани всички жертви на пожара, президентът и държавното ръководство не отмениха тържествата и коктейлите за националния празник 3 март.
Асоциация на свободноито слово "Анна Политковская" с омерзение заявява, че това е моралната деградация на управляващия режим у нас. България - в покруса за хората, а бащиците - в разгул и пиршества...

Междувременно излезе и коментар на Едвин Сугарев - "
Президентско-авджийският траур" http://mediapool.bg/show/?storyid=136864&srcpos=8

22 февруари 2008

Панихида за всички християни загинали от човеконенавистна ръка

На 24. 02. 2008 година от 11:30 часа пред Мемориала на жертвите на комунизма в София ще бъде извършена панихида за всички християни, загинали от човеконенавистна ръка. Организатор е Християнска вселенска и апостолска църква.
Призоваваме всички духовно будни хора да се отзоват на това възпоменание.

http://www.de-zorata.de/forum/index.php/topic,121.msg8231.html#msg8231

19 февруари 2008

Един политически пасквил в Северозапада - без коментар!

Екопатриотизъм или политическа шарлатания?!
Георги ГЕОРГИЕВ
/в. "Слово плюс" - бр. 5 от 01.02.2008 г./ http://slovoplus.vratza.com/index.php?p=arc

Широко коментираното посещение на руския президент Путин у нас завърши с подписването на осем междудържавни споразумения за енергоинвестиции от 6,4 милиарда евро. Най-перспективно и впечатляващо е това за газопровода "Южен поток", който чрез тръбопровода на черноморското дъно и през България ще снабдява Италия, Сърбия и Средна Европа с ценния енергоносител. При това презморският сегмент ще се строи и кредитира от Италия и Русия в общ консорциум. Всеобща изненада предизвика фактът, че за пръв път България постигна равноправно участие с Русия в съотношение 50:50% и равноправна собственост върху наземните газопроводи. Всички досегашни газопроводи, снабдяващи Европа са с 51% и повече собственост на Русия, в това число и тоя през Балтийско море. Всички решения за газопровода през България ще се вземат с консенсус между нея и Русия, което ни утвърждава като стабилен фактор на газоснабдяването на Балканите и Европа.
Сделката за построяването на АЕЦ "Белене" от Русия с подизпълнители германската фирма "Сименс" и чешка фирма, е от голяма важност за нас и утвърждава ролята ни на електроенергиен център на Балканите. Кредитирането от 4 милиарда евро за два реактора ще бъде от международен консорциум, а не от нашия бюджет, като напълно външна инвестиция. При това Русия при нужда ще инвестира 3,8 млрд. евро за III и IV реактори.
Петролопроводът "Бургас - Александруполис" също е важен за енергоснабдяването на Балканите и ще се строи от Русия, България и Гърция при съответна собственост 51:24,5:24,5%.
Теоретичната опасност от екокатастрофа със замърсяване на Бургаския залив с нефт при евентуална авария не е за подценяване, но с нея грубо се спекулира. Под знамето на "екопатриотизма" "Екогласност", ДСБ, СДС и някои граждански сдружения превърнаха тая опасност в груба политическа шарлатания, основен елемент, на която е русофобията. Жалката групичка, протестиращи на Орлов мост, която освирка преминаването на Путин в деня на пристигането, издигна груби политически лозунги, оскърбителни за Русия и България. Трезво мислещите българи не подкрепят внушения като "Путин + Гоце = КГБ и ДС" и изявлението на зам.-председателя на "Екогласност" инж. Пенчев, който с окачен на гърдите си портрет на убитата руска журналистка Анна Политковская заяви едно към едно, че с подписаните договори България "пада под ново руско робство" /?!/, а убийството на журналистката "е лична вина на Путин" /?!/. На митинга в градината пред "Кристал" Иван Костов, който носи главната вина за затварянето на III и IV блокове на АЕЦ "Козлодуй", заяви, че АЕЦ "Белене" и газопроводът "Южен поток" са "нова проява на съветския империализъм" /?!/.

Един бивш журналист от "Свободна Европа", някой си Радев, заяви в спор пред националното ни радио, че договорите превръщат България в "задунайска губерния на Русия", а Путин е "политическо джудже" /?!/, което се опитва да разбие единството на ЕС". Политологът Огнян Минчев обвини България в "изневяра към ЕС и насилие, обидно за нашите съюзници" и Турция, която губела чрез "Южен поток" ролята си на решаващ фактор за газоснабдяването на Европа чрез проекта "Набуко". Някакъв озлобен русофоб и антикомунист нарече пред Петър Волгин Путин "масов убиец" /?!/, който няма работа в България. Парадоксалният и скандален характер на тия и някои други изявления няма нищо общо с екологията, а си е чиста проба лъжлива антируска пропаганда.

Как така България, която е член на НАТО и ЕС и е суверенна съюзничка на САЩ, едновременно с това е "под руско робство" и "задунайска губерния" на Русия?! Бомбастичните фрази и оплюването на президента на Русия, една от световните велики сили, наш освободител и икономически партньор, напомнят твърденията на махленските клюкари, които спорят за кокошка с аргумента, че господарката й е курва, а дъщеря й - копиларка. И какво ли не, което няма нищо общо с причината за спора.
В дъното на тая политическа шарлатания се крие провалът на нашата проамериканска десница, която сведе електоралната си подкрепа до 2-3% и е озлобена, че никога вече няма да спечели безконтролната си власт от времето на Иван Костов. Освен като символично пето колело в каруцата на неистово напиращия към властта столичен кмет Б. Борисов. Неговата разкрачена позиция по подписаните договори отново доказва люшкането му от признание към отрицание и обратно. Докато генералът се прегръщаше с московския кмет Лужков и се договаряше за построяване на надземно метро в София с руски капитали и доставки на български лекарства за Москва, той изпрати своя формален лидер на ГЕРБ Цв. Цветанов на митинга на десницата против договорите. Не случайно лидерът на СДС Юруков го обвини, че "се снишава пред Русия", а уж я критикува.
На тоя вътрешен фон коментарите в европейските и американски медии са твърде показателни. Представителят на Еврокомисията по енергетика заяви, че газопроводът "Южен поток" не е приоритет на ЕС, а такъв е "Набуко". Но призна, че той е само газопровод, без участие на страни износителки на газ в проекта. Т.е. няма гарантирано подаване на газ за Европа, докато за "Южен поток" има. Американският печат счита, че договорите на Русия с България циментират ролята на Русия като енергоснабдител на Европа. Масмедиите в Гърция, Италия и Сърбия приветстват договорите. Английският "Файненшъл таймс" признава стабилизиране на подаването на газ за Европа чрез новия газопровод. Г-н Дол, председател на ЕНП, в интервю пред БТВ подчерта, че договорите ни с Русия са наше суверенно право, принос към енергоснабдяването на ЕС и не накърняват нашия суверенитет.
Подписаните енергийни споразумения между България и Русия са исторически факт с далечни и положителни перспективи. Договори за енергодоставки се подписват с оня, който ги има, а не с който дава голи обещания или плаши със загуба на независимост. Европа не е нито задунайска губерния на Русия, нито задрейнска. Тя посреща новия газопровод като принос към енергийната си сигурност и гони своите интереси. Русия с подписаните договори също защитава своите интереси. Един балкански вестник сполучливо отбеляза, че Путин се връща на бял кон на Балканите, които САЩ се опитват да превърнат в своя монополна зона на влияние. България също постигна реализация на своите интереси, използвайки стратегическото си географско положение на мост между Европа и Азия, тя си осигури енергийни източници за 30 години напред и се връща на необятния руски пазар с традиционния си износ.

09 февруари 2008

Д Е К Л А РА Ц И Я - П О Д П И С К А За защита на гражданите от посегателствата на полицейската държава


Общественият съвет на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская” ПРОТЕСТИРА против предвижданото посегателство върху свободното слово на гражданите в България, при използването на съвременните комуникационни средства – Интернет и мобилни телефони.

Свидетели сме на публикуваната в „Държавен вестник” през миналата седмица Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135577924 . Като защитници на гражданските свободи, НИЕ не можем да приемем изкривяването в България на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г., защото в случая се предоставят неограничени права на Дирекция „Оперативно-техническа информация” при Министерството на вътрешните работи (МВР), без да се спазва изискването на Раздел Пети „Претърсване и изземване” от Наказателно-процесуалния кодекс - подобни действия да се извършват само след разрешение от съдия, с участието на прокурор. Ние поддържаме изцяло несъгласието с това връщане към времето на тоталитаризма, изразено в Медиапул на 08.02.2008г. http://mediapool.bg/show/?storyid=136054&srcpos=6 със становището на уважавания български юрист-правозащитник Александър Кашъмов от Програма достъп до информация, както и комюникето на „Репортери без граници”, публикувано на 08.02.2007 г. в сайта на в. „Парижки вести” http://www.parisvesti.com/?u_s=3&u_a=385&sid= .

С тази Наредба на МВР и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), се нарушават конституционните права на гражданите, защото правото на неприкосновени личен живот и кореспонденция по чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал.2 от Конституцията, както и наблюдението и следенето на хора, може да се ограничава само с разрешение на съд. Нарушени са още и Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за защита на личните данни при автоматизираната им обработка и Директивата 95/46/ЕО относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.

НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ срещу заявеното от властимащите представители на силовите структури в България - до болка познатите ни репресивни органи от близкото комунистическо минало, намерение за поставяне на гражданското общество под пълен диктат.
НИЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ОТМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА в Глава втора ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.
НИЕ ще предявим съдебен иск за отмяна на тази противоконституционна Наредба, която е модифицирано издание на печално известния Закон за защита на държавата(ЗЗД) от времето на Александър Цанков.
НИЕ ще уведомим правозащитните международни организации, че в България - член на Нова Европа, грубо се нарушават гражданските права, както и свободата на словото в модерното средство за общуване – Интернет.

За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Пламен Димитров – историк
Петър Пенчев – инженер-математик
Милен Радев - журналист
Огнян Чипев – инженер
Стоил Стоилов – икономист
Юлий Йорданов - журналист
Едвин Сугарев - журналист

Подписката е на сайта на в. "Парижки вести" http://www.podpiski.org/?u_s=0&u_a=189

Полицейска държава ли искат европейските директиви?

Интервю на адв. Александър Кашъмов за "Медиапул"

По повод на една болезнена дискусия

Докога ще злоупотребяваш, Катилина, с нашето търпение?!”, се обърнал някога Цицерон към заговорника, който дори не прикривал плановете си. „Докога ще мъчите обществото и гражданите, о, властници?!”, трябва да възкликне днешният оратор. Десетилетие и половина борбата беше да се установят ценностите и принципите на цивилизацията, гражданското общество, разделението на властите и човешките права. И когато това почти се получи, когато конституцията и законите придобиха един близък до благоприличния вид, всичко започна да се срутва обратно. Алибито е европейските директиви. Те ни караха, според интерпретациите само отпреди година, едва ли не да премахнем правото на свободен достъп до обществена информация! Е, пак тези пусти директиви ни карат сега, както изглежда, да зарежем защитата на личния живот и данни. Какъв е поводът днес?

През миналата седмица, в “Държавен вестник”, бе обнародвана Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.

Според издателите на наредбата – Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), с нея се въвежда в българското законодателство Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработвани във връзка с предоставянето на общественодостъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи, както и изменението на Директива 2002/58/ЕО.

Накратко разказано, според наредбата, съответните оператори вече ще бъдат длъжни да пазят в продължение на 12 месеца данни за всички проведени разговори по мобилни телефони, разговори чрез Интернет, е-мейл комуникация, SMS, дори достъп във форуми. Данните наистина не обхващат съдържанието на разговорите или съобщенията (е, при форумите те са малко общодостъпни, ама нейсе!), но пък включват кой с кого е говорил/писал.

Нека наредбата сама ни „заговори”. Става въпрос за: име и адрес на абоната или регистрационния потребител, дата, час и продължителност на връзката. Включени са и така известните като „неприети” разговори, т.е. просто повиквания. Тези данни ще бъдат надлежно съхранявани, както разбираме, и достъпвани от когото трябва.

Може би тук му е мястото да припомним, че мерките по съхраняване на лични данни (data retention) „за всеки случай” са предмет на широк дебат в Европа. Може би прави впечатление, че българските институции се държат по отношение на Европейския съюз като гойно селскостопанско животно, което просто трябва да стигне навреме до приготвената му хранилка. Едва ли подобно поведение прилича на страна – член на Общността, която следва да участва в процеса на вземането на решения, като се основава на ценностите и принципите си и на разума. Да затворим тази скоба, защото в конкретния случай справедливо ще ни отговорят, че въпросната Директива от 2006 г. вече не подлежи на обсъждане и следва да се въведе. И тук възниква въпросът – какво точно трябва да се въведе.

Този въпрос възниква не за пръв път. Да си припомним, че през 2002 г. някой бе включил „обществената идентичност” и „данните на органи на власт, свързани с дейността им”, в дефиницията на лични данни според Закона за защита на личните данни. Друг, и то пак под давление на споменатата ДАИТС, през миналата 2007 година предложи да се въведе „законен интерес” за търсещите информация от публичните институции. И в двата случаи виновни бяха уж европейските директиви, а всъщност – нашенските преводачи и тълкуватели. И в двата случая законите ни останаха в съответствие с ценностите и принципите, но колко усилия костваше това на активната част от обществото, която участва в кампаниите!

В настоящия случай, действително, според Директивата подобни категории данни трябва да се запазват за не по-малко от 6 месеца. И тук идва интересното – какво предвижда тя относно достъпа до тези данни. Какво друго, освен, че държавите следва да гарантират, че запазените данни се предоставят само на компетентните национални органи в специфични случаи и в съответствие с националното право. Все пак тук става въпрос за лични данни, защитени от нарочна директива и две конвенции на Съвета на Европа. Да видим какво предвижда нашата Наредба по този въпрос.

Първо, за нуждите на наказателния процес съответните оператори предават съхраняваните данни по писмено искане на разследващите органи, прокурора или съда. Изглежда от деликатност или за улеснение е спестено на читателя на Наредбата препращането към процедурата на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приложима за тези случаи. Относимата норма на чл.159 от НПК се намира в Раздел „Претърсване и изземване”, а подобни действия се извършват само след разрешение от съдия. Когато предоставянето на данни се равнява на наблюдение и следене на хора, то правото на неприкосновени личен живот и кореспонденция по чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал.2 от Конституцията може да се ограничава само с разрешение на съд. Е, в случая виждаме, че тези деликатни въпроси са разрешени с наредба, а и защо да бъдат занимавани излишно операторите с конституционни права на гражданите?

Второ, следващата група институции с право на достъп са службите за сигурност – в случаите на необходимост, свързана с националната сигурност. Целта е доста обтекаемо формулирана. Отново се спестява и излишно информиране за това какви законови условия трябва да са налице. Остава впечатлението, че според издателите на наредбата, службите си пращат едно писмо, а операторите безпрекословно им дават всичко, като даже запазват в тайна търсещия и това какви данни са предоставени (чл.5, ал.3). Всъщност, тъй като става въпрос за лични данни, редът за тяхното събиране и ползване за цели, свързани с националната сигурност, е уреден в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Очевидно е, че от момента на поискването на конкретни данни, кой на кого, кога и от какъв телефон или компютър е говорил или писал, става въпрос за наблюдение на съответното лице, т.е. приложим е ЗСРС. Дори в настоящата му редакция, обявена от Европейския съд за правата на човека за нарушение на едноименната Конвенция, този закон изисква разрешение от съдия. Но отново защо наредбата да тревожи операторите с подобни условности!

Трето, претенцията да бъдат уредени просто с Наредба въпроси, засягащи основно човешко право, прогласено от Конституцията (чл. 32 и чл. 34), бледнее пред титаничното достижение на нейния чл. 5, ал. 1. С небрежен, почти незабележим жест, се поднася „черешката на сладоледа”. Някоя си Дирекция „Оперативно-техническа информация” при МВР получава „пасивен технически достъп” чрез компютърен терминал за всички съхранявани данни! Е, тук службите за сигурност са просто много изостанали.

Сбъдната е мечтата на тоталитаризма, на сюжети като „1984 г.”, „Фермата” или „Бразилия”. „Гражданите са прозрачни за държавата, а тя за тях – не.” Обикновено обратната е дефиницията за демократичната държава – „държавата е прозрачна за гражданите, а те за нея – не са”. Перманентният „пасивен” достъп до лични данни не може да бъде съответен на никаква законна цел. И къде пропаднаха в превода „специфичните случаи”, за които следва да се дава достъп, не само препоръчани от Директивата от 2006 г., но и задължителни според Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за защита на личните данни при автоматизираната им обработка и Директивата 95/46/ЕО относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на тези данни. Едва ли е нужен допълнителен коментар!

Нещата отиват далеч, щом вече и с наредби започнаха да отменят Конституцията. Трябва да се отбележи за обективност, че ДАИТС е провела обсъждане на проекта за Наредба на Интернет страницата си през есента и продължава да провежда там дискусии по проекти за актове. Похвално е, разбира се, изпълнението на Закона за нормативните актове, но все пак обществените обсъждания имат за цел да подобрят съдържанието на проекта за акт, а не да осигурят неговата законосъобразност. Това би трябвало да е задължение на институциите, подготвящи акта.

Изводът от коментирания случай е, че норми не се създават просто с четене на Директиви – нужно е и разбиране на принципите. Също както човешка личност не се съчленява с простото събиране на членове в едно тяло – трябва и дух.


28 януари 2008

Предложение за номиниране на Христо Христов за Международната премия за свобода на словото на ЮНЕСКО

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Изх. № 01-28/28.01.2008 г.

До Репортери без граници

Париж


Относно:
Предложение за номиниране от „Репортери без граници” на журналиста Христо Христов за Международната премия за свобода на словото на ЮНЕСКО, за неговия принос в разследващата журналистика и в утвърждаването правата на човека

Уважаеми господа,

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, България, предлага Христо Христов - журналист във в. "Дневник", България, да бъде номиниран от „Репортери без граници” за Международната премия за свобода на словото от ЮНЕСКО, за неговия принос в разследващата журналистика и в утвърждаването правата на човека.

Христо Христов е автор на документалните книги "Секретното дело за лагерите" (1999 г.), "Държавна сигурност срещу българската емиграция" (2000 г.) и "Убийте Скитник" (българската и британската държавна политика по случая Георги Марков, 2005 г.). Носител е на престижните български награди за разследваща журналистика:
-
"Паница" (1999 г.) на фондация "Свободна и демократична България";
-
"Разследващи журналисти" (2001 г.) на българската Асоциация за разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британската фондация "Гардиън";

- "Черноризец Храбър" (2003 и 2005 г.) на Съюза на издателите на всекидневници в България.

Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа до информация на фондация "Програма достъп до информация" (2005 г.). Христо Христов е първият носител на наградата за принос към свободата на духа на фонд "Георги Василев – Швейцария" (2006 г.). Специализирал е във в. "Гардиън", Великобритания (декември 2002 г.) и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 2004 г.). Последното му разследване за убийството на българския писател Георги Марков, предизвика широк международен отзвук. За тази книга писаха редица вестници, сред които "Сънди Таймс" и "Гардиън", както и световните информационни агенции Франс прес, Ройтер, Асошиейтед прес и др.

Последната книга на Христо Христов „Тайните фалити на комунизма” (2007 г.), публикувана във в. „Дневник”, разкрива икономическите престъпления на комунистическата номенклатура, управлявала тоталитарна България.

Номинирането на Христо Христов за Международната премия за свобода на словото на ЮНЕСКО, ще бъде признание за цялата разследваща българска журналистика.


За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:

Милен Радев – журналист

Едвин Сугарев - журналист

Петър Пенчев – инженер-математик

Пламен Димитров – историк

Юлий Йорданов - журналист

Д-р Огнян Чипев – инженер

Стоил Стоилов – икономист

21 януари 2008

С ШЕСТВИЕТО ПО БУЛЕВАРД ВИТОША НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ, ИЗРАЗИХМЕ ПРОТЕСТА СИ СРЕЩУ ОЛИГАРХА ПУТИН И НЕГОВИТЕ СЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Зоркото око на "БУЛФОТО" единствено видя факти, за които други медии като в. "Труд" и "Zagrada" услужливо си затвориха очите и нагло излъгаха.

"С плакати „Путин вън”, „Помним Чернобил” и „Не на АЕЦ Белене” протестираха по столичния булевард "Витоша"
С плакати „Путин вън”, „Помним Чернобил” и „Не на АЕЦ Белене” членовете и симпатизанти на асоциация на свободното слово "Анна Политковская" изразиха днес своя протест против посещението на руският президент Владимир Путин и водената от него политика. Това стана на шествие по столичния булевард „Витоша” от пилоните при НДК до площада пред Булбанк. Съорганизатори на проявата са Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ”, Инициативен граждански комитет „Бургас”, Инициативен граждански комитет „Поморие”.
18.01.2008"

София - Протестно шествие организирано от асоциация на свободното слово "Анна Политковская".
18.01.2008
тегло: 352 KB
размери:1184X1700 px
Автор: Владимир Мачоков
Протестиращи преминават по столичния булевард "Витоша"
София - Протестно шествие организирано от асоциация на свободното слово "Анна Политковская".
18.01.2008
тегло: 267 KB
размери:1111X1700 px
Автор: Владимир Мачоков
Протестиращи преминават по столичния булевард "Витоша"
София - Протестно шествие организирано от асоциация на свободното слово "Анна Политковская".
18.01.2008
тегло: 357 KB
размери:1135X1700 px
Автор: Владимир Мачоков
Протестиращи преминават по столичния булевард "Витоша"
София - Протестно шествие организирано от асоциация на свободното слово "Анна Политковская".
18.01.2008
тегло: 325 KB
размери:1076X1700 px
Автор: Владимир Мачоков
Протестиращи преминават по столичния булевард "Витоша"
София - Протестно шествие организирано от асоциация на свободното слово "Анна Политковская".
18.01.2008
тегло: 583 KB
размери:1534X2300 px
Автор: Стефан Марковhttp://www.bulphoto.com/events/11253/


Да, шествието се състоя напук на медийното затъмнение.
А в. "Труд" и "Zagrada" да знаят, че като не си бил на мястото на събитието, не значи , че то не е било.18 януари 2008

СРАМНО, НО ФАКТ

Foto: ReutersНякои хора се срамуват без да имат вина за това, което вършат управниците ни.

Други се гордеят, че са направили "голям шлем", че са осребрили... не географското положение на България, осребрили са продажните си душици!

Какво направи нашия "генерал-губернатор" - подписа договори на кило /цели осем!/ с много съмнителни клаузи и с очевидни вреди за нашата природа, икономика, граждански и икономически свободи, договори, които затвърдиха васалното положение на България спрямо Русия.

Срамно, български управници, срамно! Това надмина всяко ваше досегашно безочие и дупедавство!

Затова за първи път по нашите земи от 130 години имаше протест срещу присъствието на "братушките" в България, което е показателно как хората оценяват характера на "братската " прегръдка със сибирския мечок.


ВТОРИ ДЕН ОТ ПРОТЕСТИТЕ СРЕЩУ ПУТИН

ВТОРИ ДЕН – две прояви:

ВЪЗПОМЕНАНИЕ в памет на Анна и Свободата
Дата и час: 18.01.2008 г.(петък) - от 11 ч.
Място: гр. София – до НДК, Храм на всички български мъченици към Мемориалът в памет на жертвите на комунистическия терор

ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ и МИТИНГ
Тема: Стига съветски империализъм!
Путин-ова Русия = КГБ корпорация!
„Гоце”-ва България = ДС олигархия!
Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ”, Инициативен граждански комитет „Бургас”, Инициативен граждански комитет „Поморие”, Българска православна църква и други
Дата и час: 18.01.2008 г.(петък) - от 12:30 ч. до 15:30 ч.
Място: гр. София, Начало – пилоните при НДК, митинг – площада пред Булбанк
По време на протестните действия ще стане събиране от гражданството на Подписка за преименуване на булевард "Владимир Заимов" с името "Анна Политковская"
/оказа се, че малкото площадче пред Дома на Москва си имало име - ненанесено нито на картите, нито обозначено с табела на самия площад. То носело името "Николай Гяуров", име на един безспорно предостоен българин, но защо ли това име стои само в прашлясалите регистри на Столичната община?/
Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ”, Инициативен граждански комитет „Бургас”, Инициативен граждански комитет „Поморие”, Българска православна църква и други
Каним за участие всички свободолюбиви българи!
За повече информация: Петър Пенчев - 0887525032

17 януари 2008

ПЪРВИ ДЕН ОТ ПРОТЕСТИТЕ СРЕЩУ ПУТИН - ГАЛЕРИЯ
PUTIN, GO OUT OF BULGARIA!КАК ВЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТЪЛКУВАТ "СВОБОДАТА НА МИТИНГИТЕ И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ" - КАТО ОТЦЕПЯТ РАЙОНА И НЕ ДОПУСКАТ ХОРАТА ДА ОТИДАТ НА УЗАКОНЕН ПРОТЕСТПремеждията на Закъснелия за митинг :

"Четвъртък, 2008, Януари 17

15 минути закъснение = цяло отсъствие

Пристигнах на протестния митинг, организиран от граждански сдружения на Орлов мост, с подобаващо закъснение - трябваше все пак да се измъкна от работа.

Заварих група протестиращи на пространството пред "Царевецъ" и още една група, сред която разпознах повечето организатори на протеста, на "островчето" на моста на над канала, между двете платна на бул. "Евлоги Георгиев".

Общо 60-100 души, малко повече, отколкото очаквах. Полицаите бяха поне два пъти повече - протест съвсем по руски, достоен за високия гост. Дотук - нищо особено.

Особеното беше, че полицаите не допускаха двете групи да се съберат заедно, а и не позволяваха на преминаващи граждани да се доближават до протестиращите на "островчето". Аз идвах по десния тротоар на булеварда откъм Театър София и исках да пресека дясното му платно (посока Графа). Учтиво попитах мога ли да се присъединя към протеста.

Отговорът беше: "Не може, митингът е обявен за 12.00 часа и Вие сте закъснял".

Погледнах си часовника. Наистина бяха минали повече от 15 минути. След 15-тата минута - пълно отстъствие. Млад съм, помня гимназията все едно беше вчера...

На страницата на Асоциация "Анна Политковская" има и кратък клип от подигравката.

Стигнах до протеста, след 10 мин обикаляне из махалата - почти беше свършил.

Няма значение. Важното е, че чекистите ги боли. Иначе нямаше да се постараят..."

Из "Записките на реформиста"

16 януари 2008

ЗА ЛЕДЕНИЯ ГОСТ

Четете в блога на Милен Радев: "Леденият гост"

Въпреки комунистическата репресия НИЕ ще ПРОТЕСТИРАМЕ на 17-ти и 18-ти януари - ОКОНЧАТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ПРОТЕСТИТЕ

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
Съобщение за медиите - 16.01.2008 г.

МВР забрани на църквата панихида за Анна Политковская

Вчера ни сполетя грубата намеса на службите-наследник на комунистическата Държавна сигурност, в работата на църквата – забраниха заплатената преди седмица ПАНИХИДА в памет на Анна и Свободата, в Църква-базилика „Света София”. С този безпрецедентен акт на разправа със свободите на гражданите в България, МВР наруши § 1 от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ (Този закон не се прилага за .... религиозни обреди и други подобни).

Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” ПРОТЕСТИРА за потъпканото свещено право на вероизповедание, като НИЕ СМЕ ВЪЗМУТЕНИ, че в същото време се осигурява на бившия шеф на КГБ охолно черкуване в съседната църква – символ на руското военно-имперско владичество. Заявяваме, че с тези си действия “Гоце”-вата ДС-олигархия доказва своята зависимост от КГБ-корпорацията, наречена Путинова Русия.

ОБЯВЯВАМЕ окончателен график за протестните двудневни мероприятия:

ПЪРВИ ДЕН –две прояви:

ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА ОТКРИТО

Тема на събранието: Стига съветски империализъм!

Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ” и други граждански организации

Дата и час: 17.01.2008 г.(четвъртък) - от 12 ч. до 13:30 ч.

Място: гр. София, “Орлов мост” – върху старата трамвайна линия

ВТОРО СЪБРАНИЕ НА ОТКРИТО

Тема на събранието: Путин – вън от България!

Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ” и други граждански организации

Дата и час: 17.01.2008 г.(четвъртък) - от 17:30 ч. до 19:30 ч.

Място: гр. София, “Орлов мост” – върху старата трамвайна линия

-------------------------------------

ВТОРИ ДЕН – две прояви:

ВЪЗПОМЕНАНИЕ в памет на Анна и Свободата

Дата и час: 18.01.2008 г.(петък) - от 11 ч.

Място: гр. София – до НДК, Храм на всички български мъченици към Мемориалът в памет на жертвите на комунистическия терор

ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ и МИТИНГ

Тема: Стига съветски империализъм! Путин-ова Русия = КГБ корпорация!

„Гоце”-ва България = ДС олигархия!

Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ”, Инициативен граждански комитет „Бургас”, Инициативен граждански комитет „Поморие”, Българска православна църква и други

Дата и час: 18.01.2008 г.(петък) - от 12:30 ч. до 15:30 ч.

Място: гр. София, Начало – пилоните при НДК, митинг – площада пред Булбанк

По време на протестните действия ще стане събиране от гражданството на Подписка за именуване на Площад “Анна Политковская”, намиращ се между Дом на Москва в София, Банка ДСК и паметника на Иван Вазов.

Съорганизатори: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Коалиция за честно управление, Гражданска инициатива „Справедливост”, Институт по зелена политика, Фондация „Референдум.БГ”, Инициативен граждански комитет „Бургас”, Инициативен граждански комитет „Поморие”, Българска православна църква и други

Каним за участие всички свободолюбиви българи!

За повече информация:

Петър Пенчев - 0887525032

11 януари 2008

Уведомление до Столична община за 17-ти и 18-ти януари 2008 г.

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
Изх. № 11-01/11.01.2007 г., 17,49 часа

До Кмета на Столична община

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, представлявана от Петър Пенчев Троянски – член на Обществения съвет, с електронен адрес: p_p_trojanski@yahoo.com и GSM 0887525032

Уважаеми господин Кмет,
Съгласно ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, Ви уведомявам за следните двудневни мероприятия, както следва:

ПЪРВИ ДЕН:
СЪБРАНИЕ НА ОТКРИТО

Организатор: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
Тема на събранието: Стига съветско робство
Дата и час: 17.01.2008 г. от 12 ч. до 15 ч.
Място: гр. София, “Орлов мост” – върху старата трамвайна линия
Комендант: инж. Петър Пенчев GSM 0887525032

ВТОРИ ДЕН - две прояви:
ПАНИХИДА в памет на Анна и Свободата
Дата и час: 18.01.2008 г. от 10 ч. до 11 ч.
Място: гр. София, Църква-базилика “Света София”
(Писмено уведомление до Столична община не е необходимо, защото е в църковен храм, но Ви уведомявам и за това мероприятие)

СЪБРАНИЕ НА ОТКРИТО
Тема на събранието: Събиране от гражданството на Подписка за именуване на Площад “Анна Политковская”, намиращ се между Дом на Москва в София, Банка ДСК и паметника на Иван Вазов, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община /Приета с решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г./.
Дата и час: 18.01.2008 г. от 11 ч. до 14 ч.
Място: гр. София, площад – малък триъгълник, заключен между Дом на Москва в София, Банка ДСК и паметника на Иван Вазов
Комендант: инж. Петър Пенчев GSM 0887525032

С уважение,
Петър Пенчев
Пред Дома на Москва на бъдещия площад "Анна Политковская"

09 януари 2008

На 17-ти и 18-ти януари – ще има протести в София

На 17-ти и 18-ти януари – ще има протестна ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА в центъра на гр. София, организирана от
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

За мероприятията ще бъде внесено писмено Уведомление в Столична община, при ПЪЛНО съблюдаване на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” ЗАЯВЯВА, че организираните протести НЯМА да са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната; НЯМА да застрашават обществения ред в гр. София; НЯМА да застрашават народното здраве; НЯМА да нарушават правата и свободите на другите граждани.

Каним да вземат участие всички свободолюбиви българи.
Следващото съобщение ще е с посочени часове и място.
*********************
Извадка от ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ:
Чл. 3. На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин.
Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго правонарушение.
Чл. 12. (2) ... кметът може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната; 2. застрашават обществения ред в съответното населено място; 3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка; 4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В глава трета от Особената част на Наказателния кодекс се създава нов раздел VIII:
"Раздел VIII Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите
Чл. 174а. (1) Който с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, митингите и манифестациите, се наказва с лишаване от свобода до две години.

02 януари 2008

Нека излезем ЗАЕДНО на улицата на 17-ти и 18-ти януари

Путин в България! Защо сме против?
( ОБРЪЩЕНИЕ към всички българи )


Уважаеми Дами и Господа,

Само преди няколко дни в официалните медии беше потвърдено плануванoто посещение на руския държавен глава. От кратката информация не стана ясно коя българска институциа или организация е поканила президента Путин и каква е целта и програмата на неговото посещение. За тези от нас обаче, за които не е безразлично какво се случва с тази страна, едно нещо е ясно. Путин идва да сложи печата на окончателната икономическа зависимост на България от Русия. Случайно ли е това и как се стигна до тук? Очевидно в България има не малка група „патриоти” които все още милеят за „добрите времена”, когато БКП-номенклатурата заедно с братската КПСС и подкрепата на КГБ и ДС, се гавреха с достойнствота на цялa нация, експлотираха безвъзмездно националните ресурси и държаха цял един народ в жестоката хватка на тоталитарното робство. На същата тази номенклатура и техните наследници, явно не им липсва пълновластието и чувството на безнаказаност и надзаконност.
В лицето на Владимир Путин те явно намериха своя патрон и вдъхновител за обратния поход към тотален контрол над обществото.
Кое ни кара да мислим по този начин?
За последните няколко години Владимир Путин се показа като поредната звезда на небосклона на световните диктатори.
В голямото си желание да възстанови руската имперска мощ, Путин не можа да намери правилната формула за изграждане на силна държава с високо ниво на граждански права и свободи. Закърмен с философията на Ленин и Сталин и обучен в школите на КГБ, Путин не знае и не може да си представи как трябва да изглежда една демократична държава. Възпитан с манталитета ”Държавата над всички”и „Само Аз и моите приятели сме истински патриоти”, той вижда всяка критика към него самия и неговата политика - като заплаха за руската национална сигурност.
Идеи като: „Аз съм по-добър от другите, затова трябва да контролирам другите” ;
„Държавата е по-добра от населението, затова държавата трябва да контролира населението”;
„Нашите възгледи са по-добри от възгледите на другите, затова трябва да наложим нашите възгледи със сила”.
„Само Ние се грижим най-добре за националните ресурси и интереси и всички останали са безхаберници или врагове”;
„Правата и свободите на индивида могат да бъдат нарушени в името на добро на държавата’’, се оказаха фундамент за изграждане на новата руска политика
Въпреки опитите му да се представи като съвременен обществен лидер, Путин не успя да положи развитието на Русия на основата на правото и закона, като той се върна на сигурните и познати релси на диктаторския контрол, използвайки същите структури и методи, с които КГБ държеше СССР в продължение на 70 г.
Във външнополитически аспект, Путин по най-безцеремонен начин - използвайки подкупи, шантажи, финасови подаяния и взаимоотношения, останали от времето на студената война, се опитва да наложи тотална икономическа зависимост на Европа и по този начин да реализира руските геополитически интереси.
Показателни фактори за това е подкрепата, която Путин оказва на тоталитарните режими на бившите съветски републики като Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Беларус и т.н. Фактът, че населението на тези държави тъне в бедност и се държи под тотална експлотация и робство, очевидно не притесняват Московския Диктатор и неговите „колеги”от номенклатурата в „бившите” републики да поддържат милиардни банкови сметки в офшорните зони.
От всичко казано е очевиден факта, че в България бившите силови структури на тоталитарния апарат, заедно със структурите на тоталитарнта БКП, никога реално не се отрекоха от тоталитарната идеология и философия и не приветстваха демократичните промени, а само «през зъби» приеха факта, че промяната трябва да се допусне, защото така диктуват от Москва и го налагат промените в световната геополитическа ситуация.

Колкото и да изглежда невероятно, факт е, че България е изправена пред заплахата от възстановяване на тоталитарната система на управление, под формата на фасадна демокрация. Въпреки формалното членство в НАТО и ЕС (от което се облагодетелства основно настоящата политическа олигархия ), България е доведена до положение, при което неголяма олигархична група държи властовия и финансов контрол над държавата и населението. След дългогодишна упорита работа на бившата ДС, българското общество е докарано до място на тотална обществена апатия, скрито етническо напрежение, пасивно гражданско обшество.
Осезателно се усеща отсъствието на силни и независими граждански сдружения, обществени организации, синдикати и медии. Българската политическа сцена е лишено от силни демократични опозиционни партии с про-западна ориентация, които да балансират управляващата „ТРОЙНА”(ДС) коалиция, която така и не успя да прекъсне корена и връзката си с БКП, КПСС и Русия.
За нас, като демократично мислещи хора, милеещи за свободна и независима България, предстоящото посещение на един доказан диктатор като Владимир Путин и готовността на настоящите управляващи да обрекат на икономическа зависмост бъдещето на България и нашите деца, е напълно неприемливо.

Обръщаме се с призив към всички демократични организации, политически партии, граждански сдружения, инициативи и отелни граждани - да изкажем своето несъгласие с възстановяването на тоталитарното еднолично управление в Русия и неговия аналог в България, срещу превръщането на България в икономически васал на Русия и поставянето на бъдещето на цялата ни нация в зависимост от интересите на чужда държава.
Нека заедно да кажем НЕ на посоката, в която агент Гоце и компания, тласкат нашата страна. Нека заедно да кажем НЕ на диктатурата, манипулациите, злупотребата и робството, което ни се натрапва.

Подкрепете петицията "Да се откаже идването в България на олигарха Путин!" http://www.bgpetition.com/ne-putin-goce/index.html