11 декември 2008

ИСКАНЕ ДО ПАРЛАМЕНТА В ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" се присъединява напълно към становището на експерти, граждански организации и парламентаристи, подписано на състоялия се дебат на 19-ти ноември 2008 г. в хотел Радисън САС.
Внесено е в Парламента от името на АСС, като е адресирано до председателя, зам. председателите/постоянни и на ротационен принцип, всички парламентарни групи, всички независими народни представители и комисиите: правна; по права на човека и вероизповедания; за децата,младежта и спорта. Цитираме внесения текст:

И С К А Н Е


ПРОТИВ приемането на чл. 13 от законопроекта за Семеен кодекс от парламента на Република България

Уважаеми Госпожи и Господа народни представители,
Ние, представителите на долуподписаните организации, Ви обръщаме внимание, че предложеният законопроект за Семеен кодекс има и добри идеи, но същевременно крие опасности и подводни камъни като „нововъдения институт” за фактическо съпружеско съжителство (ФСС).

Нашето мнение е, че ФСС не отговаря на актуалните условия в Република България и е против мнението на огромното мнозинство от български граждани, традициите и ценностите на българския народ и перспективите му за развитие, определени в Конституцията на Република България.

Поради това, настояваме чл. 13 от гласувания на първо четене законопроект за Семеен кодекс да отпадне със следните мотиви:

1. Въвеждането на института «фактическо съпружеско съжителство» ще узакони полигамията (многоженството), кръвосмешението, както и противоречи на законови медицински изисквания:

• Един мъж или жена може да сключи едновременно брак и да регистрира ФСС.

• Не съществува забрана за избягване на съжителство с родственици по права и съребрена линия.

• При ФСС отпадат изискванията за предварителен медицински преглед, гарантиращ живота и здравето на партньора и поколението.

2. Узаконяването на фактическите съпружески съжителства ще улесни узаконяването и на хомосексуалните съжителства.

• От дискусиите в публичното пространство е видно, че инициативата за чл. 13 от законопроекта за Семейния кодекс идва от хомосексуалното лоби.

• Това директно ще даде права на хомосексуалните двойки във фактическо съжителство да осиновяват деца.

3. Фактическото съпружеско съжителство е опит за „легално” заобикаляне на чл. 46, ал. 1 от Конституцията и я нарушава в две направления:

• В Конституцията на Република България ясно се казва в чл. 46. (1) „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена”.

• Според същия член от Конституцията „законен е само гражданският брак.”


4. Чрез фактическото съпружеско съжителство България се връща назад към примитивните форми на семейни отношения от полигамен вид.

5. Въвеждането на фактическите съпружески съжителства не гарантира, че децата ще бъдат припознати от бащата.

• Легализирането на ФСС не означава, че двойките заварени в това положение или бъдещите такива ще пожелаят да го сключат, което доказва, че този институт е ненужен, тъй като дублира гражданския брак. Не съществуват стимули за това бащата да поеме отговорността си за отглеждането и възпитанието на своите деца.

6. Въвеждането на „нова форма” на фактическо съпружеско съжителство в чл. 13 се обезсмисля с новите промени, касаещи брака:

• Възможността за регулиране на имуществените отношения (чрез законов режим на общност, на разделност и договорен режим) преди или по време на брака.

• Облекчените изисквания за сключване и разтрогване на брак, както и възможността за договаряне на имуществените въпроси, също обезмислят въвеждането на фактическите съжителства.


7. Въвеждането на фактическите съпружески съжителства нарушава правата на децата и родителите поради това, че:

• Не е регламентирана процедурата, по която могат да бъдат защитени правата на децата, докато при развод е ясно как се установяват родителските права.

• Не е изяснена процедурата, по която един партньор ще бъде уведомен, ако другият е решил да прекрати съжителството.

• Не са уредени имуществените отношения при прекратяване на ФСС.


8. Българският законодател не е задължен да въведе ФСС, понеже не съществува подобна директива от страна на ЕС.

Заключение:

Въвеждането на фактическите съпружески съжителства ще доведе до хаос в живота на семействата и децата. Когато правителството постави публичния си печат на одобрение върху фактическите съпружески съжителства, то отправя категорично послание към обществото, че бракът е ненужен и излишен. Налице са хиляди авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между съжителстващите се проявява в по-висока степен от насилието между брачните двойки, и в действителност повечето от тези двойки не наподобяват почти по нищо на семейство.

Призоваваме Ви да гласувате ПРОТИВ приемането на чл. 13 от Законопроекта за семеен кодекс, защото историческата отговорност за бъдещето на семейството и децата на България е Ваша.

10.12. 2008 г.
гр. София

С уважение:

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

Група граждански екологични организации

Студенти на протестно шествие в София заради жестокото убийство на Стоян Балтов


Съобщение за протеста/в Медияпул/

И това убийство е „знаково”.

Студент, убит в Студентския град.

Студент, убит в уж студентски град, чийто облик драстично се разминава с понятието „кампус” или „студентски град” и никога не е бил така близо до определението „град на разврата”.

Студент, убит пред заведение с неслучайното име „Амнезия”

Студент, убит с ритници в главата, първо амнезия, след минутки само - смърт.

Студент, убит с ритници от друг "студент" – един рита брутално, ожесточено, безпаметно, други петима стоят и гледат, сякаш в амнезия. Всички пияни – пълна амнезия.

Ще отмине ли така и този случай? Всяко чудо за три дни?

Ще продължи ли да съществува и действа този „Содом и Гомор” точно там, където трябва да се изкове академичната мисъл, бъдещето на нацията, надеждата за добруване?

Политиците са в амнезия, знаем го, щом се докопат до властта – и ги хваща амнезия – 99% от тях.

Ако сега след това символно убийство на младостта, на интелекта, на бъдещето, АКО И СЕГА ОСТАВИМ НЕЩАТА ПО СТАРОМУ, ако и сега не настояваме да се вземат спешни и категорични мерки за закриване на най-големия бардак в България и да се осигурят условия за живот и образование на младите, способните и трудолюбивите хора от столицата и от цялата страна, значи и нас ни е хванама амнезия, значи цялото общество боледува от амнезия... която е логическият ни край.

А след логическия естествено идва физическия ни край – смъртта на българското общество.

С много болка за Стоян Балтов и пълна съпричастност с мъката на близките му:
Асоциация на свободното слово "Анна Политковская'

Съдът забрани безконтролното следене в интернет


Да поздравим "Програма Достъп до информация" и конкретно нашия приятел адв. Сашо Кашъмов за големия професионален успех, който представлява един много голям принос в полза на обществото!

С решението на петчленния състав на Върховния административен съд, който отмени най-спорните части от Наредба 40, поне на книга не се дава зелена светлина на произвола със следенето на комуникациите на гражданите в Интернет. Друг е въпросът, че такова следене е възможно да се осъществи и ние, гражданите, трябва да поискаме да се изгради првилният механизъм, който да гарантира, че това няма да се случва неправомерно и ще бъде наказуемо.
Още по-интересно е за нас в този момент какво се случва с мобилните ни комуникации и стационарните телефони. Данните за нашите разговори лесно стават достояние на неоторизирани лица, пък и всеки, който се занимава с граждански права, природозащита и т.н. дейност в защита на благородни каузи много често усеща как по линията има и някой друг...


Съдът забрани безконтролното следене в интернет - в. Дневник


Фотограф: Надежда Чипева

Върховният административен съд отмени безконтролния и всеобщ
достъп на МВР до кореспонденцията в интернет. Магистратите
премахнаха текста от наредба на вътрешния министър и шефа
на Държавната агенция за информационни технологии и
съобщения, който от януари даде това право на оперативните
служби.

Отменените разпоредби задължават всички предприятия, които
предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или
услуги, да осигурят на МВР пасивен технически достъп чрез
компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Според
съда тази формулировка е много обща и не дава гаранции, че
няма да се накърни неприкосновеността на личния живот на
гражданите. "Не е установен способ за съблюдаване на
конституционния принцип по отношение правото на защита
срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на
отделната личност, както и срещу посегателство върху
неговата чест, достойнство и добро име", пише в решението
на съда.

Висшите магистрати заявяват още, че наредбата противоречи
на Европейската конвенция за правата на човека. Тя
гарантира, че всеки има право на зачитане на неговия личен и
семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, а
намесата на държавните власти в ползването на това право е
недопустима. Изключение се допуска само "в случаите,
предвидени в закона и необходими в едно демократично
общество в интерес на националната и обществената сигурност
или на икономическото благосъстояние на страната, за
предотвратяване на безредици или престъпления, за защита
на здравето и морала или на правата и свободите на другите".

Наредбата беше атакувана от фондация "Програма достъп до
информация".

08 декември 2008

Атанас Чобанов за партии сред емигранти

Емигрант за избори се стяга...

Атанас Чобанов

Пролетта на 2005. В дома на известен български емигрант край Париж се събрахме няколко души, с идеята да основем движение на българи в чужбина, което да участва в предстоящите парламентарни избори.
Дълго чакахме VIP госта на срещата Андрей Гюрковски, докато домакинът ни черпеше с ароматна ракия от личната си резерва. Гюрковски, както е известно е инженер-енергетик, бивш съветник на Симеон Сакскобургготски и бивш кандидат-кмет на София, отхвърлен от избирателната комисия поради двойното си гражданство.
Започнахме с обсъждане на името, логото и принципите на движението. Предложих да се нарича "Бъдеще", на името на последното списание, издавано от старата антикомунистическа емиграция. Бях разговарял с един от редакторите на списанието, г-н Тончо Карабулков и той нямаше нищо против. Предложението се хареса. Почнахме да умуваме над организационни въпроси като финансиране, рекламиране и регистрация. И тук Гюрковски направи едно любопитно съобщение:
"Говорих с Кръстьо Петков, намерил е един милион за изборите и можем да направим нещо с него" - сподели той.
Всички млъкнахме смутено. Новината за "намерения" милион явно контрастираше с обсъжданите до този момент намерения за честно и прозрачно финансиране от членски внос и дарения, правени по банков път и отразявани в реално време на сайта на бъдещото движение. Милионът, с неясен произход олицетворяваше мръсната пяна, с която не бяхме съгласни в българската действителност, но с която г-н Гюрковски явно имаше допир."
Кръстьо Петков е един от вносителите на законопроект, с който се забранява на хора с двойно гражданство да създават политически партии" - припомних аз.
"Ех, и този ли!" - разочарова се Гюрковски, след което явно изгуби интерес към дискусията и се премести пред телевизора да гледа мач.
Разотидохме се с идеята да доработваме концепцията. След около месец публикувахме нашите намерения и програмните документи на сайта www.budeshte.org. В предизборната финансова програма бяхме заложили сумата от 50000 евро, в която бяха разписани разходите: наем на офис в София, заплата на секретарка и агитпропаганда. Мислехме, че ако 10000 души дарят по 5 евро през PayPal (толкова е цената на две кафета или една бира на Запад), ще съберем тази сума.
Наивни бяхме. Естествено, че това не се случи. Но още преди да си публикуваме намеренията, Гюрковски заедно с още двама от старите емигранти се оттеглиха от проекта, тъй като го счетоха за прекалено радикален. Изборите минаха и заминаха с познатия печален резултат. Впоследствие регистрирахме гражданско движение "Бъдеще" и започнахме изтощителна законодателна битка против нещо конкретно: здравноосигурителните дългове за емигрантите. Включиха се към 500 ентусиасти от цял свят. Неприятелските действия продължиха две години и стопиха военния ни трезор, възлизащ на цели 2000 евро от събрани дарения през PayPal. Но пък беше за добро, защото миналата година спечелихме битката и спестихме на много хора стотици левове, както и трудно измеримото в пари унижение да ти запорират имуществото.
Това е добра възвращаемост за гражданството, като се има предвид вложението. А каква ли би била възвращаемостта на въпросния кръстьопетковски милион? А каква е тази на стотиците други сиви милиони похарчени от партии за избори и купуване на гласове?

Изплуваха ми в спомените тези "мемоари", защото наближават избори и пред очите ми е списъкът на инициаторите на нова емигрантска проекто-партия, наречена "Другата България". В него също фигурира един Гюрковски, но с малко име Мартин.
Дали Мартин е роднина на Андрей, понятие си нямам. За сметка на това Георги Гюрковски, който е син на Андрей, е съдружник на българо-финландския гражданин Борислав Томалевски, известен и със финландското си име Дарио Томалети. След като беше в националния съвет на НДСВ, Томалети стана "първокласен инвеститор" и почна да строи незаконно голф селище край Поморие, срещу което протестираха еколози и общинари.
Та, Г-н Томалети също се е загрижил за добруването на емиграцията и е влязъл сред инициаторите на новата партия.
Там са се събрали и други изявени българи с царистка жилка като баронеса Лучия Остерлунд и швейцарския финансов брокер Койчо Белев.
Лични имена от "Другата България" са също треньорът на Левски Емил Велев, както и бившият посланик във Финландия от квотата на ДПС Валентин Цачевски. Последният беше разследван през 2006 г. от финландските служби за търговия с безакцизен алкохол.
Поредните спасители на България идват с мисия за обединяване на емиграцията и мъглявото уверение, че именно те са тези, "които имат уменията, знанията, решимостта и енергията да участват активно в процеса на промяна към по- добро", както пише в програмния им документ.
А дали не и с някой друг "намерен" милион, изпаднал след първокласните инвестиции в съсипването на българската природа?

Дотук добре, но напоследък се активизира и друга проекто-емигрантска партия, също зачената в скандинавските страни, която се нарича "Идея за България". Нейните радетели милиони нямат, но са устати, злопаметни и също смятат, че имат всичко нужно за процеса към по-добро. Ще ги познаете по коментарите към тази статия в интернет изданията.
Така че на идните избори се очертава лют политически сблъсък, ако не сред емигрантите, то поне между новоизлюпените емигрантски партии, ако дотогава успеят да се регистрират като такива.

Колкото до "Бъдеще", нашата мисия за предстоящите избори се изчерпва с това да накараме колкото може повече емигранти да гласуват, а също и да убедят близките си в родината да го направят. Да гласуват за тези, които не оперират предизборно с милиони, взети пряко или косвено от парите на данъкоплатците.
А ако новите емигрантски политици изпитват идеен или друг дефицит, харизваме им всичките си други идеи за България или идеи за друга България, но пък няма да се откажем да ги реализираме с нашите си граждански, а не партийни методи.

07 декември 2008

ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

http://www.bgpetition.com/grajdanski-protest-semeen-kodeks/index.html

A ето и едно малко шокиращо видео, за да можем да преценим искаме ли ние и нашите деца все по-често да ставаме свидетели на подобен род прояви:
www.protestiram.info

Тед Търнър да се извини за хвалбите си към КГБ като "почтено място за работа"!

ОТВОРЕНО ПИСМО до Тед Търнър

С ПРИЗИВ ДА СЕ ИЗВИНИ ЗА НЕГОВОТО ИЗКАЗВАНЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯ NBC В ПРЕДАВАНЕТО MEET THE PRESS, В КОЕТО ХВАЛИ СЪВЕТСКОТО КГБ КАТО “ПОЧТЕНО МЯСТО ЗА РАБОТА”

До: Г-н Тед Търнър

Turner Enterprises, Inc.
133 Luckie Street
Atlanta, GA 30303


Г-н Търнър,

На 30 ноември 2008 г. във Ваше интервю с Том Брокау, водещ на предаването Meet the Press (“Среща с пресата”) по телевизионната мрежа NBC, Вие направихте някои изказвания по повод на КГБ, една от най-жестоките и античовешки институции на комунизма в бившия СССР, запазила се и днес в Путинова Русия под името ФСБ.

В същата програма, Вие разказахте за Вашата любов към историята като предмет и как вашите познания по история са били фактор в това да станете по-добър бизнесмен. Взимайки предвид Вашето признание за това колко обичате историята, намираме за още по-озадачаващо това, че Вие говорите за КГБ като за “почтено място за работа”, което било давало на хората в бившия Съветски Съюз “възможност да правят нещо важно и значимо”.

Наблюдавайки агресивните усилия на различни групи от хора в последно време да пренапишат историята (или иначе известно като “исторически ревизионизъм”) и така да отрекат или омаловажат злото на престъпления, като тези извършени по времето на комунизма и холокоста от Втората Световна война, ние не можем да си позволим да бъдем селективни ученици на историята.

Разбира се, Вие имате правото и свободата да изразявате вашите идеи за това какво е било КГБ. Но ние намираме тези Ваши изявления не само за исторически неточни, но също така за оскърбителни спрямо милионите жертви, които са страдали директно и индиректно от комунизма в бившия Съветски Съюз и неговите сателити.

Близо две десетилетия след падането на Берлинската стена, с възстановяването на повече и повече исторически документи, е доказано, че КГБ е бил един от главните инструменти на терор в комунистическа Русия. Оскърбително и смущаващо е да чуем за това как човек с влияние като Вашето, нарича КГБ “почтено място за работа” - институция, която е отговорна за тормоза, репресиите, измъчването и убийствата на милиони невинни хора в Съветска Русия.

Според нас Вие дължите извинение на тези от нас и на поколението преди нас, които живяхме за десетилетия в убийствената сянка на комунистическият терор!

Вие дължите извинение на всички тези, които изучават историята като предмет, на тези, които я преподават, както и на хората в това поколение, което трябва да знае цялата истина за злото, което комунизма в бил и продължава да е днес.

Над 100 милиона жертви на комунизма стоят като свидетели на злините и несправедливостите извършени спрямо тях! Ние не можем да си позволим да останем мълчаливи. От тяхно име и заради нашата съвест, ние Ви призоваваме да се извините публично и в кратък срок от страниците на вашият уеб сайт www.tedturner.com. Настояваме също така Вашето извинение да бъде отпечатано във водещо международно издание като например The International Herald Tribune или друга подобна медия!

Подпишете Петицията:
http://www.ipetitions.com/petition/turner-kgb/

02 декември 2008

КГБ в Путинова Русия през погледа на руските дисиденти Лариса Володимерова и Владимир Малсагов
Покана за пресконференция
Дата: 05.12.2008 г. (петък)
Време: От 11.00 до 12.00 ч.
Място: Пресклуб - БТА
Организатор: Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

“Какво да кажем за действително добродушния като цяло,
гостоприемен, порядъчен, но крайно безправен
народ на Русия…”
– стр. 166


1. Вик от ГУЛАГ на Владимир Малсагов с факти за КГБ-структури на най-ниски и най-високи нива в престъпния свят и книгата му „Мафията ФСБ”.
2. Правозащитникът Лариса Володимерова за Путинова Русия като корпорация на КГБ.
3. Руските дисиденти за метастазите на КГБ-ДС - Путиновите посланици и българските им слуги, при ползването на България като „троянският кон” в Нова Европа.
4. Борбата на Владимир Малсагов срещу КГБ-ФСБ и неговият зов към всички българи „Бъдете бдителни, господа!” като жива връзка с призива на друг мъченик Юлиус Фучик в борбата срещу тоталитарната система-фашизма “Хора, бдете!”.
5. Как руските дисиденти виждат сбъдването призивите на Солженицин “Да не живеем в лъжа!” и на Хавел “Живот в истина!”, когато кадесарското доносничество е заклеймено и в България рухват вчерашните идоли от телевизионния екран?

За повече информация:
Петър Пенчев – GSM 0887525032